Artikeln publicerades 7 juli 2022

Stark reslust möter hög inflation i Europa i sommar

Familj grillar på en strand.

Många i Europa vill resa i sommar. Samtidigt riskerar höjda resekostnader och bristen på arbetskraft att bromsa turismens återhämtning. I rapporten om årets andra kvartal delar European Travel Commission sina spaningar inför sommaren.

Organisationen European Travel Commission beskriver turismens utveckling i Europa under andra kvartalet 2022. Länder fortsätter att lätta på sina rese­restriktioner, vilket frigör en stark och uppdämd efterfrågan. Däremot pressar skyhöga energipriser upp kostnaderna för att resa. Hushållen behöver också förhålla sig till höjda konsumentpriser och mindre disponibla inkomster. Detta får människor att resa kortare sträckor eller överväga billigare alternativ. Enligt rapporten återstår det att se exakt hur hushållen resonerar kring sina resor i sommar.

Stark reslust i sommar

Trots de här motgångarna så är det många som kommer vilja resa i sommar. Det märks bland annat på antalet turistankomster. De är fortfarande färre jämfört med nivån 2019, men minskningen ligger under 50 procent hos fyra av fem destinationer som rapporterat in data. Det är Bulgarien, Serbien och Turkiet som leder denna positiva utveckling. Även Monaco, Kroatien, Island och Slovenien uppvisade en stark återhämtning. Lettland har däremot drabbats hårt på grund av landets geografiska närhet till Ryssland. Deras turistankomster har minskat med 63 procent jämfört med 2019 års nivåer. Även för Slovakien och Tjeckien så överstiger minskningen 50 procent.

Totalt sett ligger antalet ankomster av turister 43 procent under nivån före pandemin. Utsikterna för hela året 2022 är att Europa kommer återhämta 70 procent av den efterfrågan på resor som fanns före pandemi.

Inställda och försenade flyg

Efterfrågan på resor ökar snabbt. Samtidigt har flygbolagen svårt att hinna få tillbaka den personal som de sade upp under pandemin. Följderna blir därför att resenärer drabbas av förseningar, inställda flyg och långa köer. För att försöka hantera kaoset minskar flygplatser som Amsterdam Schiphol och London Gatwick antalet flygningar. Troligen fortsätter turbulensen under sommarmånaderna. Då kommer dessutom flera flygbolag som Ryanair och Easyjet meddela strejker och ställa in hundratals flygningar.

Snabb återhämtning gynnar de stora turistländerna

Turismens snabba återhämtning bör gynna länder som är beroende av turism i sommar. Enligt Oxford Economics lyckades övernattningarna inom EU i maj att nå samma nivåer som före pandemi. De stora turistländerna Spanien och Portugal går i täten. Därefter kommer Italien (10 procent under 2019 års nivåer), samt Grekland, Kroatien och Malta som också ligger något efter.

European Travel Commission

European Travel Commission (ETC) representerar flera av de nationella turistorganisationerna i Europa. Genom marknadsföring, forskning och opinionsbildning vill de stärka den hållbara utvecklingen av Europa som turistmål.