Artikeln publicerades 11 augusti 2022

Fortsatt stark återhämtning för internationell turism

Hotellpersonal och gäst i hotellets lobby.

Internationell turism fortsätter att visa tecken på en stark och stadig återhämtning. En rapport från Världsturismorganisationen redogör för utvecklingen under de första fem månaderna 2022.

Världsturismorganisationen visar i sin senaste rapport att den internationella turismen har återhämtat sig starkt under årets första fem månader. De nästan 250 miljoner internationella ankomsterna kan jämföras med 77 miljoner ankomster under samma period 2021. Denna ökning betyder att turismen nästan har nått tillbaka till hälften av de nivåer som fanns före pandemin.

Stark utveckling i Europa

Europa välkomnade mer än fyra gånger så många internationella ankomster som under de första fem månaderna 2021 (+350 procent). Detta beror bland annat på en stark efterfrågan inom regionen. En annan orsak är att fler och fler länder även avskaffade sina reserestriktioner. Europa hade en särskilt stark utveckling under påsken i april (+458 procent).

Världsturismorganisationen påpekar dock att de mäter denna starka återhämtning mot svaga resultat 2021. Totalt sett ligger därför ankomsterna i Europa 35 procent under 2019 års nivåer. Samma mönster går att se även i andra regioner.

Rapporten tittar också på hur utvecklingen ser ut i specifika delar av olika regioner. Flera av dessa har återhämtat sig till mellan 70 och 80 procent av sina nivåer före pandemin. Västindien och Centralamerika leder, följt av södra Medelhavet, västra och norra Europa.

Vissa destinationer har till och med överträffat 2019 års nivåer. Dit hör Amerikanska Jungfruöarna, St Maarten, Republiken Moldavien, Albanien, Honduras och Puerto Rico.

Även turismens utgifter ökar

Återhämtningen går också att se utifrån ökade utgifter. De internationella utgifterna för turister från Frankrike, Tyskland, Italien och USA ligger nu på 70 till 85 procent av nivåerna före pandemin. Samtidigt har utgifterna från Indien, Saudiarabien och Qatar redan överstigit 2019 års nivåer.

För flera länder är nu intäkter från turismen tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Rapporten nämner som exempel Kroatien, Turkiet, Portugal, Republiken Moldavien, Serbien, Rumänien, Albanien, Nordmakedonien, Bosnien och Hercegovina, Saint Lucia, Pakistan, Sudan, Seychellerna, Bangladesh, El Salvador och Mexiko.

Återhämtning trots flera utmaningar

Rapporten förväntar sig att en stark efterfrågan under sommaren på det norra halvklotet kommer befästa de positiva resultaten. Särskilt eftersom fler destinationer lättar på eller upphäver sina reserestriktioner.

Ett annat sätt att följa turismens återhämtning på är den internationella flygkapaciteteten. Minskningen av kapaciteten under 2022 jämfört med 2019 kommer troligen vara begränsad till 20-25 procent av de platser som flygbolagen erbjuder. Det visar en prognos från Internationella civila luftfartsorganisationen. Samma motståndskraft går även att se inom hotellbranschen. Data från företaget STR visar att hotellens globala beläggningsgrad steg från 43 procent i januari till 66 procent i juni 2022.

Den starkare efterfrågan leder dock till stora utmaningar för besöksnäringens företag och deras kompetensförsörjning. Återhämtningen riskerar också att hotas av kriget i Ukraina, stigande inflation och räntor samt rädslan för en minskad ekonomisk tillväxt. Internationella valutafonden pekar på en global ekonomisk nedgång från 6,1 procent 2021, till 3,2 procent 2022 och sedan till 2,9 procent 2023.

Länk

Ta del av Världsturismorganisationens rapport för juli 2022 Länk till annan webbplats.

Världsturismorganisationen UNWTO

Världsturismorganisationen UNWTO är FN:s organ som främjar en ansvarsfull, hållbar och tillgänglig turism och besöksnäring. Organisationen erbjuder ledarskap och stöd till besöksnäringens arbet med att utveckla länders turismpolitik och kunskap inom området.