Artikeln publicerades 27 september 2022

Turistankomster tillbaka till 60 procent av nivåerna före pandemin

Ung kvinna i Stockholm tar kort på utsikten.

Antalet internationella turistankomster nådde 57 procent av nivåerna innan pandemin under de första sju månaderna av 2022. I Världsturismorganisationen UNWTO:s senaste rapport fortsätter turismen att visa starka tecken på återhämtning.

Världsturismorganisationens UNWTO:s senaste World Tourism Barometer redogör bland annat för turismens utveckling under januari-juli 2022. Antalet internationella turistankomster nästan tredubblades jämfört med samma period 2021. Detta innebär att turismsektorn återhämtade sig nästan 60 procent av nivåerna före pandemin. Bakom den stadiga återhämtningen finns en stark uppdämd efterfrågan på internationella resor. Även ländernas lättade eller upphävda reserestriktioner spelar in.

Rapporten uppskattar att 474 miljoner turister reste internationellt under perioden januari-juni. Det kan jämföras med 175 miljoner under samma månader 2021. Under juni och juli i år registrerades 207 miljoner internationella ankomster. Det är mer än dubbelt så många som under samma period förra året. Juni och juli representerar 44 procent av det totala antalet registrerade ankomsterna under de första sju månaderna 2022. Europa tog emot 309 miljoner av dessa ankomster, vilket motsvarar 65 procent av det totala antalet.

Prognosen för resten av året är försiktigt optimistisk

Rapporten inkluderar ett förtroendeindex som är baserat på en global undersökning bland UNWTO:s expertpanel. Panelen utvärderar corona­pandemin effekter och den internationella turismens återhämtning. På en skala från 0 till 200 gav panelen perioden maj-augusti 2022 en poäng på 125. Utsikterna för resten av året är försiktigt optimistiska. Nästan hälften av experterna (47 procent) ser positiva utsikter för perioden september-december 2022. Av de övriga förväntar sig 24 procent ingen speciell förändring och 28 procent anser att det kan bli värre.

En majoritet av expertpanelen (65 procent) verkar övertygade om att 2023 blir ett bättre år för turismen än 2022. Trots det påverkar det osäkra ekonomiska läget prognoserna på kort sikt. 61 procent av experterna tror nu att antalet internationella ankomster kommer återgå till 2019 års nivåer först 2024 eller senare. De som tror att återhämtningen kommer ske redan under 2023 har minskat, från 48 procent i maj till 27 procent i september.

Enligt expertpanelen fortsätter ekonomin att vara den viktigaste faktorn som bromsar den internationella turismens återhämtning. Stigande inflation och oljepriser resulterar i högre kostnaden för transport och boende. Det sätter i sin tur press på konsumenternas köpkraft och besparingar.

Världsturismorganisationen UNWTO

Världsturismorganisationen UNWTO är FN:s organ som främjar en ansvarsfull, hållbar och tillgänglig turism och besöksnäring. Organisationen erbjuder ledarskap och stöd till besöksnäringens arbete med att utveckla länders turismpolitik och kunskap inom området.