Artikeln publicerades 3 oktober 2022

Ö- och skärgårdsturism under pandemin

En hamn med båtar och bostadshus i Västkustens skärgård.

Öar och skärgårdar är viktiga destinationer för svenska och utländska turister. Södertörns högskola har undersökt hur pandemin påverkade besöksnäringen i den speciella miljön.

Öar och skärgårdar bidrar till bilden av Sverige och används flitigt i marknadsföring. Den speciella miljön skiljer sig också på flera sätt från andra typer av lands- och glesbygder.

Rapporten från Södertörns högskola presenterar resultatet från projektet Ö- och skärgårdsturism under pandemin. Utöver att visa på företagens utmaningar så har projektet även tittat på framtida möjligheter och hot. Jämfört med på fastlandet så är besöksnäringen på öar och i skärgårdar mer integrerad i de andra verksamheterna på ön. Det är därför svårt att skilja på vilka effekter pandemin hade på ön som helhet och på besöksnäringen specifikt. Rapporten visar som en följd av detta även pandemins effekter på hela ö-samhällen.

Extra påverkade av restriktioner

Rapporten visar att besöksnäringen på öar och i skärgårdar är särskilt sårbara för pandemier och andra extrema händelser. Restriktionerna påverkade företagen extra mycket. Erfarenheter och resultat varierar dock mellan olika öar och regioner.

Både det fysiska och ekonomiska avståndet till fastlandet ökade under pandemin. Främst under 2020 minskade omsättningen för samtliga företag i studien. Digitaliseringen hjälpte till att minska avståndet även om infrastrukturen inte är utbyggd överallt. Rapporten menar att företagen kan behöva öka sin digitala kompetens för att bättre kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter framöver.

Nya besökare under pandemin

Det kulturella och sociala avståndet till fastlandet minskade när nya målgrupper hittade ut till öarna och skärgården under pandemin. Tack vare en ökad digitalisering har även ägare av fritidshus kunnat stanna kvar längre. Rapporten pekar på hur fritidshusägarnas starkare kopplingar till sina respektive öar öppnar upp nya möjligheter för framtiden.

Kreativa och anpassningsbara företag

Många av besöksnäringens företag har inte varit kvalificerade för att få omställningsstöd eller permitteringsstöd. De flesta företagen är små och med diversifierade verksamheter. Detta har både varit en nackdel för besöksnäringen och hjälpt företagen att överleva. Rapporten visar att företag på öar och skärgårdar är kreativa och har en hög förmåga att anpassa sin verksamhet. Konferensanläggningar och andra större företag har däremot haft mycket svårare att klara sig.

Enligt rapporten finns det all anledning att ta vara på dessa goda erfarenheter som pandemin förde mig. Företagen bör jobba vidare med att utveckla nya lösningar, affärsmodeller och anpassa sitt utbud efter rådande efterfrågan.

Starkare lokalsamhällen

En positiv effekt av pandemin är att många av ö-samhällena har gått stärkta ur krisen. De har på egen hand behövt lösa många problem utan stöd från övriga samhället. Detta har bidragit till nya samarbeten inom besöksnäringen eller mellan besöksnäringen och övriga lokalsamhället. Platser med en stark lokal sammanhållning har större chans att framgångsrikt hantera kriser.

Länk

Ladda ner och läs rapporten Ö- och skärgårdsturism under pandemin på Södertörns högskolas webbplats Länk till annan webbplats.

Ett av flera projekt om pandemins påverkan

Tillväxtverket finansierade Södertörns högskolas och sju andra projekt om pandemins påverkan på turism och besöksnäring. Syftet med insatsen är bland annat att öka förståelsen för hur besöksnäringen kan återhämta sig efter pandemin på ett hållbart sätt. Satsningen pågår till den 31 december 2022.
Här kan du läsa mer om alla projekt i satsningen Länk till annan webbplats.