Yearbook of Tourism Statistics 2022 och Compendium of Tourism Statistics

På denna sida lyfter vi fram internationell turismstatistik från Världsturismorganisationen UNWTO.

Beslutsfattande kräver tillförlitlig information för att ta fram policies och utvecklingsstrategier. För att ge länder en bättre förståelse av turismens effekter och utveckling samlar Världsturismorganisationen (UNWTO) in turismstatistik från länder och territorier runt om i världen i en databas som används för att producera två viktiga publikationer varje år: Compendium of Tourism Statistics och Yearbook of Tourism Statistics. Tillsammans utgör dessa den mest omfattande tillgängliga statistiken om turistsektorn.

Yearbook of Tourism Statistics

Fokuserar på data relaterade till inkommande turism (ankomster och övernattningar), uppdelat efter ursprungsland.
Yearbook of Tourism Statistics Länk till annan webbplats.

Compendium of Tourism Statistics

Ger data och indikatorer för inkommande, utgående och inhemsk turism, samt antalet och typer av turistnäringar, antalet anställda per turistnäring och makroekonomiska indikatorer relaterade till internationell turism.
Compendium of Tourism Statistics Länk till annan webbplats.