Verksamt.se

På verksamt.se finns samlad information och tjänster till företagare inom turism och besöksnäring.

Verksamt.se förmedlar information till företag från fler än 45 olika myndigheter och drivs gemensamt av Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket och Skatteverket. Turism och besöksnäringens företag kan ta del av samlad information om:

  • Hållbart företagande
  • Checklistor, guider och tjänster
  • Säkerhet för tjänsteföretag som är verksamma inom fjäll- och vinterturism eller sport och fritid
  • Paketresor och resegaranti
  • Naturturism
  • Certifieringar och märkningar

Länk