Hållbar utveckling inom besöksnäringen

Illustration av en glödlampa

Föreningen Blekinge Arkipelags handbok är tänkt att fungera som en ingång för företag som vill börja arbeta med hållbarhet. Den innehåller tips, checklistor och plats för egna reflektioner.

Hållbarhet ur ett företagsperspektiv

 • Använda resurser och genomföra aktiviteter på ett effektivt och varsamt sätt, för att inte skapa obalans i naturen, nu eller i framtiden.
 • Att stödja människors behov, som påverkas direkt eller indirekt av företaget eller produktens användning.
 • Säkra en sund ekonomi nu och i framtiden.

Att vår näring är en förutsättning för att Sverige ska kunna klara av att minska landets klimatpåverkan med 63 procent till år 2030 är det inte många som vet. Lika få vet att besöksnäringen har en viktig roll i att Sverige ska kunna klara vår del i att uppnå FN:s 17 hållbarhetsmål.
Eva Östling, VD Visita, från handboken Hållbar utveckling inom besöksnäringen

Arbeta med hållbarhet inom nio områden

Innan du sätter igång med ditt hållbarhetsarbete får du hjälp med att göra en nulägesanalys. Handboken innehåller även tips på olika åtgärder och exempel på hur andra har gjort. Med utgångspunkt i FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 visar handboken hur du kan arbeta med hållbarhet inom nio olika områden:

 1. Energi och vatten
 2. Kemikalier och gifter
 3. Avfall och återvinning
 4. Resor och transporter
 5. Inköp och leverantörer
 6. Mat och dryck
 7. Natur- och kulturarv
 8. Tillgänglighet och hälsa
 9. Ledarskap och arbetsmiljö

Arkipelagruttsprojektet och ARK56

Handboken togs fram av Blekinge Arkipelag i samverkan med Region Blekinge, Visita och Energikontor sydost. Den är ett resultat från Arkipelagruttsprojektet som 2019 en ny destination i Blekinge: ARK56 – ett nätverk av länkade kustleder genom Biosfärområde Blekinge Arkipelag.

Läs mer om Arkipelagruttsprojektet och ARK56 Länk till annan webbplats.