Om turism och besöksnäring

Här får du kunskap om svensk turism och besöksnäring. Börja med att se filmen och läs sedan vidare på denna webbplats.

Film: Turism och besöksnäring -
Mot en hållbar framtid

Definition turism och besöksnäring

Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften (Källa: UNWTO)
Besöksnäringen är alla de företag och aktörer som har någon del av sin försäljning till turister.

Turismens betydelse för Sverige

Människor i möte står och samtalar

Turism skapar attraktiva platser

Med turism följer ofta ett större utbud av kultur, nöjen och shopping men även bättre infrastruktur och samhällsservice. Det skapar attraktiva platser för både boende, besökare, företag och investeringar. Läs om hållbar platsutveckling

Publikhav framför en festivalscen

Turism skapar jobb

I besöksnäringen arbetar människor med olika kompetens och utbildning, inom många olika branscher och yrken och med olika slags arbetsuppgifter. Alla behövs!
Läs om jobb och kompetens i näringen

Människor i möte står och samtalar

Mot en hållbar utveckling

För att turism och besöksnäring ska vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar behövs arbete med att till exempel minska klimatavtrycket genom hållbara transporter och minskat slitage i natur- och kulturområden. Arbeta med inkluderande arbetsplatser och besöksmål samt prioritera goda arbetsvillkor och kompetensförsörjning.
Läs om arbetet mot en hållbar utveckling

Publikhav framför en festivalscen

Bidrar till mål i Agenda 2030

Hållbar turism är en viktig del av Agenda 2030. UNWTO, världsturismorganisationen, har pekat ut hur turism kan bidra till målen. Det är uttryckligen en del av mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion samt mål 14 Hav och marina resurser.
Läs hur turism bidrar till de 17 globala målen

Innovation - ett verktyg för näringens utmaningar

Innovation är viktigt för svensk turism och besöksnäring och är ett verktyg för att lösa de utmaningar som näringen står inför.
Här hittar du kunskap och inspiration kring innovation.

Framsyn - ett verktyg för framtidens turism och besöksnäring

Tillväxtverket och Visit Sweden gör under 2024 ett framsynsarbete för turism och besöksnäring med syfte att rusta oss för en framtid med ändrade förutsättningar. Vi vill tillsammans med många olika aktörer ta fram och diskutera möjliga och önskvärda framtidsscenarier för att sedan kunna styra mot den framtid vi vill ha.
Här hittar du mer information om framsynsarbetet

Turism är viktigt för många branscher

Besöksnäringen består av många olika verksamheter inom områdena resa, äta, bo, göra och handla. Dessa kan i sin tur delas upp i elva branscher.
Besöksnäringens branscher

illustration av kontokort

Turistkonsumtion

249 miljarder kronor

+ 16% (från 2020)

illustration av resväskor

Exportvärde

57 miljarder kronor

+ 21% (från 2020)

illustration av två människor

Sysselsättning

101 000 personer

- 2 % (från 2020)

Tillsammans mot målet

Politiska beslut inom olika områden påverkar turism och besöksnäring. Med rätt förutsättningar kan turismens betydelse för Sverige bli ännu starkare. Vi är många som behöver driva arbetet framåt. Både företag, branschorganisationer, kommuner, regioner, myndigheter, regering och många flera. Vi arbetar mot målet att:
Sverige ska ha en hållbar turism, med ett hållbart resande och en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring som växer och bidrar till sysselsättning och attraktiva platser för besökare, boende, företag och investeringar i hela landet.

Illustration av pratbubblor

Bli en del av vårt nätverk på LinkedIn

Här kan du ta del av och själv dela kunskap och information till nytta för turism och besöksnäringens alla aktörer.