Artikeln publicerades 2 juni 2023

Innovation i turism och besöksnäring

Innovation är viktigt för svensk turism och besöksnäring och är ett verktyg för att lösa de utmaningar som näringen står inför. Här hittar du kunskap och inspiration kring innovation.

Rapport om innovation i turism och besöksnäring Öppnas i nytt fönster.

En studie som lyfter utmaningar och möjligheter samt förutsättningar för innovation inom svensk turism och besöksnäring. En viktig aspekt har varit att identifiera luckor och brister i besöksnäringens innovations-system samt att ta fram rekommendationer kring hur politik och främjande kan utformas för att stärka innovationskraften.

Inspelning i Gothia studio.

Artikel:
Innovate or die eller Innovate and die

Det pågår världsomspännande trender som exempelvis globalisering och digitalisering. Det gäller att hänga med men samtidigt gäller det att veta varför man vill utvecklas. En förändring innebär alltid en risk. Därav kan man fråga sig vilket statement det är som gäller: ”innovate or die” eller ”innovate and die”.

Artikel: Pater Noster lyfter natur och kulturarv till lyxnivå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utomhussängar, konsthall i miniformat, vattenreningsverk och en meny med smak av tång. Pater Noster har byggt hela sin verksamhet på att förvalta och förädla sitt unika läge långt ute till havs. Kreativitet och nytänk som lockar gäster från hela världen.

Inspelning i Gothia studio.

Artikel: Bowters affärsidé bygger på hållbarhet

Det började med en kreativ tanke om ett nytt och mer hållbart sätt att uppleva båtliv. Idag har Bowter sju anställda och serietillverkar sina unika solcellsdrivna elbåtar i Arvika. Målet är att inom två år skala upp produktionen till tusen båtar om året och satsa på utländska marknader.

Metoder och verktyg

Innovationsguiden Länk till annan webbplats.

Innovationsguidens modell bygger på tjänstedesignmetodik. Modellen är uppdelad i sex steg som presenteras och ger förslag på metoder och mallar som kan användas i de olika stegen.

Trädillustration

Checklistor för innovation Länk till annan webbplats.

Att planera innovations-aktiviteter kan vara både komplext och utmanande. Ta hjälp av dessa checklistor för planering och för att förskra dig om att du inte glömt något.