Kunskapsbank för turism och besöksnäring

Välkommen till en nationell kunskapsbank för alla som arbetar i och för turism och besöksnäring. Här vill vi tillsammans samla och sprida värdefull kunskap inom olika områden, från runt om i Sverige och internationellt.

Aktuellt

Familj sätter upp tält på campingplats.

Ökning av gästnätter 2023

2024-01-31
Svensk turism fortsätter att öka. Under 2023 noterades totalt 68,5 miljoner gästnätter, vilket är en ökning med 1,1 procent från 2022. Störst är ökningen bland utländska gästnätter, vilka har ökat med 10,9 procent. Andelen svenska gästnätter har däremot minskat med 1,9 procent under samma period.

Familj sätter upp tält på campingplats.

Morgondagens gröna turist Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2023-12-19
Unga resenärer är avgörande för turismens framtid. De är många och står redan nu för en stor del av turismkonsumtionen. Men, bryr de sig om att resa hållbart? Forskare vid Luleå tekniska universitet har undersökt hur konsumenter i generation Y och Z ser på hållbarhet, resor och hållbar turism.

Familj sätter upp tält på campingplats.

Svensk kulturturism 2023

2023-10-10
Kulturturism växer i attraktivitet världen över och Sverige har mycket att erbjuda på området. Eftersom det saknas en nationellt etablerad bild vad som definierar kulturturism samt insikter om kulturturismens potential, har Visit Sweden och Tillväxtverket gjort en förstudie.

Familj sätter upp tält på campingplats.

Digitala ekosystem och plattformar allt viktigare för besöksnäringen

2023-06-28
Denna rapport lyfter hur företag påverkas och agerar inom digitala ekosystem. Ekosystemen består av plattformar som skapar nya möjligheter för företag att samverka, samspela och utveckla nya produkter och tjänster.

Familj sätter upp tält på campingplats.

Mountainbikeleder stor besöksmagnet Länk till annan webbplats.

2023-06-02
Intresset för att cykla mountainbike i naturen är stort och fortsätter att växa, både som friluftsaktivitet och reseanledning. Sverige har en fantastisk potential att locka inte bara nationella utan även internationella cykelgäster, förutsatt att det finns tillräckligt attraktiv cykling att erbjuda. Ta del av rapporten här.

Familj sätter upp tält på campingplats.

Samordning viktigt för mer hållbart turismresande Länk till annan webbplats.

2023-05-17
Det behövs mer kunskap om hur turister reser i Sverige för att kunna utveckla det svenska transportsystemet.
Utvecklingen behöver också ske utifrån ett helhetsperspektiv, där alla aktörer samverkar för att säkerställa en hållbar systemutveckling.

Metoder och verktyg

Andra viktiga kunskapskällor

Verksamt.se

På verksamt.se finns samlad information och tjänster till företagare inom turism och besöksnäring.

Visit Sweden

I Visit Swedens kunskapsbank kan du bland annat ta del av fakta och insikter om målgrupper, reseled och varumärket Sverige.

Illustration av pratbubblor

Bli en del av vårt nätverk på LinkedIn

Här kan du ta del av och själv dela kunskap och information till nytta för turism och besöksnäringens alla aktörer.