Kunskapsbank för turism och besöksnäring

Välkommen till en nationell kunskapsbank för alla som arbetar i och för turism och besöksnäring. Här vill vi tillsammans samla och sprida värdefull kunskap inom olika områden, från runt om i Sverige och internationellt.

Aktuellt

Familj sätter upp tält på campingplats.

Digitala ekosystem och plattformar allt viktigare för besöksnäringen

2023-06-28
Denna rapport lyfter hur företag påverkas och agerar inom digitala ekosystem. Ekosystemen består av plattformar som skapar nya möjligheter för företag att samverka, samspela och utveckla nya produkter och tjänster.

Familj sätter upp tält på campingplats.

Mountainbikeleder stor besöksmagnet Länk till annan webbplats.

2023-06-02
Intresset för att cykla mountainbike i naturen är stort och fortsätter att växa, både som friluftsaktivitet och reseanledning. Sverige har en fantastisk potential att locka inte bara nationella utan även internationella cykelgäster, förutsatt att det finns tillräckligt attraktiv cykling att erbjuda. Ta del av rapporten här.

Familj sätter upp tält på campingplats.

Samordning viktigt för mer hållbart turismresande Länk till annan webbplats.

2023-05-17
Det behövs mer kunskap om hur turister reser i Sverige för att kunna utveckla det svenska transportsystemet.
Utvecklingen behöver också ske utifrån ett helhetsperspektiv, där alla aktörer samverkar för att säkerställa en hållbar systemutveckling.

Fakta om besöksnäringen

ikon med resväska

16%

ökning av turismkonsumtionen i Sverige 2021

Turismens årsbokslut 2021 Länk till annan webbplats.

Tre vindkraftverk

63%

av svenskar tycker det är viktigt med klimatsmart resande

Resa i Sverige 2021

ikon med två människor

25%

minskning av arbetstillfällen under pandemin


Besöksnäringen i pandemins spår

Metoder och verktyg

Andra viktiga kunskapskällor

Verksamt.se

På verksamt.se finns samlad information och tjänster till företagare inom turism och besöksnäring.

Visit Sweden

I Visit Swedens kunskapsbank kan du bland annat ta del av fakta och insikter om målgrupper, reseled och varumärket Sverige.

Illustration av pratbubblor

Bli en del av vårt nätverk på LinkedIn

Här kan du ta del av och själv dela kunskap och information till nytta för turism och besöksnäringens alla aktörer.