Artikeln publicerades 31 januari 2024

En ökning av gästnätter 2023

Svensk turism fortsätter att öka. Under 2023 noterades totalt 68,5 miljoner gästnätter, vilket är en ökning med 1,1 procent från 2022. Störst är ökningen bland utländska gästnätter, vilka har ökat med 10,9 procent. Andelen svenska gästnätter har däremot minskat med 1,9 procent under samma period.

Svensk turism påverkas av att svenska hushåll har fått ökade kostnader och därmed mindre pengar att spendera på resor och nöjen. Samtidigt ser vi att den utländska turismen gynnats av att den svenska kronan försvagats, och att besök från länder som haft en gynnsam valutakurs ökade. För tyskar, danskar och finländare upplevs nu Sverige som billigt, och vi ser effekten av detta i regioner som ligger nära dessa länder, säger Patrik Svensson, statistiker på Tillväxtverket.

Våra nordiska grannländer Danmark och Finland står för den största ökningen procentuellt. Danska gästnätter ökade med 36,5% och Finland ökade med 24,8%. Norge däremot minskade med 5,2%. Tyskland som är den största utländska marknaden för gästnätter i Sverige ökade med 8,9 % och bidrog till att utländska gästnätter ökade.

Hotellbranschen var den stora vinnaren under 2023 och ökade antal gästnätter med 4,5%. Resterande anläggningstyper som vandrarhem, stugbyar och campingplatser har alla minskat från föregående år. Bland utländska gäster har hotellbesöken ökat med 15% och de inhemska gästnätterna ökat med 1,3%.

Geografiska skillnader

Under 2023 ökade gästnätterna i 10 av Sveriges län. 11 av de 21 länen hade en negativ utveckling. Det är generellt storstadslänen som har haft den högsta tillväxten i gästnätter. Stockholms län växte mest med 5,5%, Skånes län med 4,4% och Uppsala län med 4,3%.

Bland de län som tappade mest var det en större geografisk variation. Jämtland drabbades hårt av en minskning av svenska hotellnätter och hade procentuellt sett den största minskningen av antal gästnätter med -10,2%. Gotland minskade med -7,8% och Gävleborg tappade -5,1%.

Gästnätter 2018-2023

Jämförelse svenska och utländska gästnätter 2018-2023

År

Totalt

Svenska

Utländska

2018

65 179 083

47 851 804

15 628 049

2019

67 370 531

49 848 910

16 678 430

2020

43 302 846

38 122 458

4 743 922

2021

54 219 806

46 946 086

6 853 771

2022

67 758 128

52 419 912

14 800 033

2023

68 481 044

51 402 210

16 406 629

På Tillväxtverket statistikportal kan du följa utvecklingen av gästnätter, logiintäkter, beläggningsgrad fördelat per månad och läns- eller kommunal nivå. Länk till annan webbplats.

Om statistiken:
Tillväxtverket är ansvarig för inkvarteringsstatistiken som är en del av Sveriges officiella statistik. Den redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för kommersiella boendeanläggningar i Sverige (hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser).

Gästnätter är ett mått på antalet nätter gäster bor på kommersiella boendeanläggningar.

Statistiken för 2023 är preliminär och den slutgiltiga statistiken fastställs 4 april.

För mer information kontakta:
Patrik Svensson, statistiker Tillväxtverket
E-post: patrik.svensson@tillvaxtverket.se