Hållbar turism

Turism och besöksnäring spelar en viktig roll i den stora omställning som krävs för att skapa ett hållbart samhälle. Här hittar du kunskap och verktyg som kan hjälpa dig i hållbarhetsarbetet.

Man som tittar ut över fjället.

Mot en hållbar utveckling

Vi är många aktörer som arbetar för en hållbar utveckling inom turism och besöksnäring. Läs om vårt arbete utifrån turismpolitiska målets områden.
Arbetet mot en hållbar utveckling

Agenda 2030 loggan

Bidrar till mål i Agenda 2030

Hållbar turism är en viktig del av Agenda 2030. UNWTO, världsturismorganisationen, har pekat ut hur turism kan bidra till alla målen.
Hur turism bidrar till de 17 globala målen

Seminarieserie om hållbar turism

Från 2021 och framåt har Visit Sweden och Tillväxtverket haft en seminarie­serie om hållbar turism. Se seminarierna här

Metoder och verktyg

Smarta sätt - handbok i beteendesmarta lösningar

Västmanland Turism ger förslag på beteendesmarta lösningar för ökad lönsamhet och hållbarhet.

Trädillustration

Hållbarhetsguiden

Tillväxtverkets guide beskriver en process för hållbarhetsarbete i regioner, kommuner, destinationer och större företag.


Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer

En metod för att utveckla attraktiva, hållbara världsarv och andra besöksmål.

Illustration av en jordglob.

GSTC - globala hållbarhetskriterier

Den internationella organisationen har tagit fram en global standard för hållbar turism som utgör basen för många certifieringar.

Verktyg för kulturellt respektfull turism

Hur kan vi utveckla turism på ett sätt som respekterar urfolk och den lokala kulturen? Ta del av samlade verktyg och kunskap från ARCTISEN-projektet som leddes av Lapplands universitet.

Hållbar utveckling inom besöksnäringen

Föreningen Blekinge Arkipelags handbok är en ingång för företag som vill börja arbeta med hållbarhet. Den innehåller tips, checklistor och plats för egna reflektioner.

Illustration av pratbubblor

Bli en del av vårt nätverk på LinkedIn

Här kan du ta del av och själv dela kunskap och information till nytta för turism och besöksnäringens alla aktörer.