Hållbar turism

Turism och besöksnäring spelar en viktig roll i den stora omställning som krävs för att skapa ett hållbart samhälle. Här hittar du kunskap och verktyg som kan hjälpa dig i hållbarhetsarbetet.

En hållbar besöksnäring tar ansvar för turismens nuvarande och framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan genom att utgå från besökarens, företagens, miljöns och lokalsamhällets behov.

Man som tittar ut över fjället.

Mot en hållbar utveckling

Vi är många aktörer som arbetar för en hållbar utveckling inom turism och besöksnäring. Läs om vårt arbete utifrån turismpolitiska målets områden.
Arbetet mot en hållbar utveckling

Agenda 2030 loggan

Bidrar till mål i Agenda 2030

Hållbar turism är en viktig del av Agenda 2030. UNWTO, världsturismorganisationen, har pekat ut hur turism kan bidra till alla målen.
Hur turism bidrar till de 17 globala målen

Seminarieserie om hållbar turism

Under 2021 och 2022 anordnar Visit Sweden och Tillväxtverket en seminarie­serie om hållbar turism. Klicka på rubrikerna nedan för att titta på de inspelade seminarierna.

Skärmbild på deltagare från seminariet om social hållbarhet.

Social hållbarhet Länk till annan webbplats.

En social hållbar turism och besöksnäring är inkluderande, jämlik och tolerant. Den bidrar till att både besökare och lokalbefolkning känner sig delaktiga och trygga. Det handlar om allt från att skapa goda arbetsvillkor, inkluderande arbetsplatser och tillgängliga besöksmål, till att besöksnäringen ska vara en positiv kraft för att skapa livskraftiga och attraktiva platser. Inspelat den

Skärmbild på deltagare från seminariet om hållbara transporter.

Hållbara transporter Länk till annan webbplats.

Hur kan vi resa och upptäcka världen på ett mer hållbart sätt? För att vi ska kunna resa och upptäcka världen på ett mer hållbart vis, krävs en kombination av förändrade beteenden och teknisk innovation. Inspelat den 2 juni 2022. Här kan du läsa om olika exempel på initiativ för mer hållbara och smartare transporter. 

Stillbild från det inspelade seminariet Hållbarhet ur besökarens perspektiv

Hållbarhet ur besökarens perspektiv Länk till annan webbplats.

Trenden går mot att allt fler vill göra hållbara val i samband med sin resa. Hur kan besöksnäringens företag göra det enklare för besökaren att agera hållbart? I det fjärde webbinariet deltar Västmanlands Turism, Nature Travels och Visit Sweden presenterar sin senaste målgruppsanalys. Inspelat den 22 februari 2022.

Stillbild från det inspelade webbinariet Hållbar turism i praktiken

Hållbar turism i praktiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur gör vi våra visioner i strategier och policyer till verklighet? I det tredje webbinariet i Tillväxtverkets och Visit Swedens seminarieserie kring hållbar turism lyfter vi exempel på arbete som pågår runt om i landet. Vi får tar del av både regioners, destinationers och företagens perspektiv. Inspelat den 2 december 2021.

Stillbild från det inspelade webbinariet Att mäta hållbar besöksnäring

Att mäta hållbar besöksnäring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Seminarium nr 2 i Tillväxtverket och Visit Swedens seminarieserie kring hållbar turism lyfter ämnet mätning och uppföljning. Tillsammans med paneldeltagarna från Västerbotten Experience, Göteborg & Co och Naturturismföretagen diskuterar vi lärdomar från internationella och svenska initiativ. Inspelat den 20 oktober 2021.

Stillbild från det första inspelade seminariet om Hållbar turism

Nu ökar vi takten för en hållbar turism! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi befinner oss i en tid av omställning. Vad innebär det för turism och besöksnäringen? Hur arbetar vi för en hållbar turism idag och vad behöver vi göra mer av framöver? Under det här första seminariet gör vi en inflygning i ämnet med korta nedslag från ett nationellt och internationellt perspektiv. Inspelat den 23 september 2021.

Metoder och verktyg

Smarta sätt - handbok i beteendesmarta lösningar

Västmanland Turism ger förslag på beteendesmarta lösningar för ökad lönsamhet och hållbarhet.

Trädillustration

Hållbarhetsguiden

Tillväxtverkets guide beskriver en process för hållbarhetsarbete i regioner, kommuner, destinationer och större företag.


Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer

En metod för att utveckla attraktiva, hållbara världsarv och andra besöksmål.

Illustration av en jordglob.

GSTC - globala hållbarhetskriterier

Den internationella organisationen har tagit fram en global standard för hållbar turism som utgör basen för många certifieringar.

Verktyg för kulturellt respektfull turism

Hur kan vi utveckla turism på ett sätt som respekterar urfolk och den lokala kulturen? Ta del av samlade verktyg och kunskap från ARCTISEN-projektet som leddes av Lapplands universitet.

Hållbar utveckling inom besöksnäringen

Föreningen Blekinge Arkipelags handbok är en ingång för företag som vill börja arbeta med hållbarhet. Den innehåller tips, checklistor och plats för egna reflektioner.

Rapporter

Illustration av pratbubblor

Bli en del av vårt nätverk på LinkedIn

Här kan du ta del av och själv dela kunskap och information till nytta för turism och besöksnäringens alla aktörer.