Smarta sätt - en handbok i beteende­smarta lösningar

Illustration av två människor

Hur kan företag hjälpa kunder att göra mer hållbara och lönsamma val? Smarta sätt är en handbok från Västmanland Turism i beteendesmarta lösningar för ökad lönsamhet och stärkt hållbarhet inom turism och besöksnäring.

Handboken ger en kort introduktion till beteendeekonomi och praktiska tips på hur du kan använda kunskap om mänskligt beteende för att genomföra förändringar i din verksamhet. Du får information om varför olika insatser fungerar och i vilka sammanhang de kan användas. Handboken ger också vägledning steg för steg i hur du kan applicera den aktuella lösningen i din verksamhet.

 

Att utforma förändringar som överensstämmer med målgruppernas naturliga besluts- eller konsumtionsmönster är ofta effektivare och mycket billigare än förändringar som kräver tvångsåtgärder.

Handboken Smarta sätt

Insatser för ökad lönsamhet och stärkt hållbarhet

Handboken delar upp förslag på insatser i två områden:

  • Förbättrade affärsmetoder för ökad lönsamhet, särskilt i samband med kommunikationsstrategier, prissättning och produktutveckling.
    Insatserna handlar bland annat om att använda gruppering för att underlätta kundens beslutsfattande, skapa en bättre uppfattning av priset genom jämförelser och använda andras gästers val för snabba beslut.
  • Stärkt hållbarhet, särskilt när det gäller energiförbrukning, avfall och sätt att minimera miljöpåverkan i verksamheten. Exempel på insatser är att reglera temperaturen för optimal energiförbrukning, ändra standardalternativ för byte av handdukar och öka intresset för det lokalt producerade.