Turismstatistik

Illustration av samhälle

Statistikportal - följ turismens utveckling i Sverige Länk till annan webbplats.

Här kan du söka och ta ut statistik kring inkvartering. Den redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige. Tillväxtverket producerar inkvarteringsstatistiken med SCB som underleverantör.

Rapporter

Familj sätter upp tält på campingplats.

Ökning av gästnätter 2023

Svensk turism fortsätter att öka. Under 2023 noterades totalt 68,5 miljoner gästnätter, vilket är en ökning med 1,1 procent från 2022. Störst är ökningen bland utländska gästnätter, vilka har ökat med 10,9 procent. Andelen svenska gästnätter har däremot minskat med 1,9 procent under samma period.

Anställd och gäst på ett kafé

Evenemang i siffror 2023 Länk till annan webbplats.

För första gången har Sveriges kultur, idrott och besöksnäring gått samman med syfte att ta fram nationell statistik över Sveriges evenemangsnäring. Bakom initiativet står Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet, Svenska motionslopp, Visita och BFUF, Tillväxtverket är medfinansiär.

Anställd och gäst på ett kafé

Arbetet med turismstatistik inom OECD Länk till annan webbplats.

OECD (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) arbetar med att mäta turismens ekonomiska bidrag och effekter genom insamling och analys av data.

Hotellgäster med rullväskor

UNWTO World Tourism Barometer Länk till annan webbplats.

UNWTO World Tourism Barometer övervakar kortsiktiga turismtrender regelbundet för att förse globala turismaktörer med aktuell analys av internationell turism.

illustration av kontokort

Turistkonsumtion

249 miljarder kronor

+ 16% (från 2020)

illustration av resväskor

Exportvärde

57 miljarder kronor

+ 21% (från 2020)

illustration av två människor

Sysselsättning

101 000 personer

- 2 % (från 2020)

Två människor på väg ner i rulltrappa.

Annordia följer hotellmarknadens utveckling Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer om hotellbranschen? Annordia publicerar löpande statistik om den svenska och nordiska hotellmarknaden på sin webbplats. Ta del av rapporter, marknadsanalyser och framtidsspaningar.

Kartbild över världen.

Internationell turismstatistik från Världsturismorganisationen UNWTO

Beslutsfattande kräver tillförlitlig information. För att ge länder en bättre förståelse av turismens effekter och utveckling samlar UNWTO in turismstatistik från länder runt om i världen i en databas. Det är den mest omfattande statistiken om turistsektorn.

Illustration av pratbubblor

Bli en del av vårt nätverk på LinkedIn

Här kan du ta del av och själv dela kunskap och information till nytta för turism och besöksnäringens alla aktörer.