Verktyg för kulturellt respektfull turism

Hur kan vi utveckla turism på ett sätt som respekterar urfolk och den lokala kulturen? Nu kan du ta del av samlade verktyg och kunskap från ARCTISEN-projektet som leddes av Lapplands universitet.

Materialet är uppdelat i tre verktygslådor och vänder sig främst till företag och andra aktörer som arbetar med turism och besöksnäring.

  • Verktygslåda 1 innehåller verktyg för att förstå och reflektera kring kulturell respekt i turismmiljöer.
  • Verktygslåda 2 erbjuder vägledning för turismproduktutveckling och affärsinnovation. Det finns bland annat en mall för att utveckla kulturellt respektfulla produkter och tjänster.
  • Verktygslåda 3 ger inspiration kring att genomföra projekt över nationsgränser.

Kulturellt respektfull turism - ett verktyg för hållbar turism

Vad innebär kulturell respekt? Projektets verktygslåda beskriver begreppet och hur det kan tillämpas inom turism. En grundläggande utgångspunkt för kulturell respekt är att det finns skillnader mellan olika kulturer. Enkelt uttryckt så kan kulturell respekt beskrivas som vår förmåga att uppfatta och relatera till kulturella skillnader. En person med kulturell respekt inser att kulturer är olika och respekterar skillnaderna. .

  • En annan viktig aspekt av kulturell respekt är att erkänna och respektera lokala livsåskådningar, värderingar och traditioner.
  • Lokal försörjning och användning av lokal mark och vatten är exempel på frågor som ofta är viktiga för lokalbefolkningen. Det är en del av den lokala kulturen.
  • Vid produktutveckling så betraktas den lokala kulturen och naturen inte endast som resurser, utan något som produkten måste anpassas utifrån.
  • En kulturellt respektfull person bryr sig om lokalbefolkningen, deras liv och deras kulturer. Att respektera lokala kulturer innebär också att vara intresserad och villig att lära sig mer.

Målet med kulturellt respektfull turism bör vara ömsesidig förståelse och kulturutbyte. Det kan främja rättvisa inom olika samarbeten och grupper, skapa gemensamma värderingar och innebära fördelar för alla aktörer.