Seminarieserie om hållbar turism

Under 2021 och 2022 anordnade Visit Sweden och Tillväxtverket en seminarieserie om hållbar turism.

Klicka på rubrikerna nedan för att titta på de inspelade seminarierna.

Skärmbild på deltagare från seminariet om social hållbarhet.

Så lyckas ni med er hållbarhetskommunikation Länk till annan webbplats.

För att attrahera nya kunder är det viktigt att som en del i hela erbjudandet berätta om sitt hållbarhetsarbete. I det åttonde webbinariet i Visit Swedens och Tillväxtverket serie med rubriken ”Destinationen Sverige - tillsammans ökar vi takten för en mer hållbar besöksnäring” fokuserar vi just på hållbarhetskommunikation

Skärmbild på deltagare från seminariet om hållbara transporter.

Hållbar tillväxt genom samverkan och partnerskap Länk till annan webbplats.

Det sjunde hållbarhetswebbinariet har temat ”Hållbar tillväxt genom samverkan och partnerskap” och vi får bland annat lyssna till representanter från Västerbotten Experience och The Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Vi kommer beröra olika aspekter på certifiering av hållbarhet.

Skärmbild på deltagare från seminariet om social hållbarhet.

Social hållbarhet Länk till annan webbplats.

En social hållbar turism och besöksnäring är inkluderande, jämlik och tolerant. Den bidrar till att både besökare och lokalbefolkning känner sig delaktiga och trygga. Det handlar om allt från att skapa goda arbetsvillkor, inkluderande arbetsplatser och tillgängliga besöksmål, till att besöksnäringen ska vara en positiv kraft för att skapa livskraftiga och attraktiva platser. Inspelat den

Skärmbild på deltagare från seminariet om hållbara transporter.

Hållbara transporter Länk till annan webbplats.

Hur kan vi resa och upptäcka världen på ett mer hållbart sätt? För att vi ska kunna resa och upptäcka världen på ett mer hållbart vis, krävs en kombination av förändrade beteenden och teknisk innovation. Inspelat den 2 juni 2022. Här kan du läsa om olika exempel på initiativ för mer hållbara och smartare transporter. 

Stillbild från det inspelade seminariet Hållbarhet ur besökarens perspektiv

Hållbarhet ur besökarens perspektiv Länk till annan webbplats.

Trenden går mot att allt fler vill göra hållbara val i samband med sin resa. Hur kan besöksnäringens företag göra det enklare för besökaren att agera hållbart? I det fjärde webbinariet deltar Västmanlands Turism, Nature Travels och Visit Sweden presenterar sin senaste målgruppsanalys. Inspelat den 22 februari 2022.

Stillbild från det inspelade webbinariet Hållbar turism i praktiken

Hållbar turism i praktiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur gör vi våra visioner i strategier och policyer till verklighet? I det tredje webbinariet i Tillväxtverkets och Visit Swedens seminarieserie kring hållbar turism lyfter vi exempel på arbete som pågår runt om i landet. Vi får tar del av både regioners, destinationers och företagens perspektiv. Inspelat den 2 december 2021.

Stillbild från det inspelade webbinariet Att mäta hållbar besöksnäring

Att mäta hållbar besöksnäring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Seminarium nr 2 i Tillväxtverket och Visit Swedens seminarieserie kring hållbar turism lyfter ämnet mätning och uppföljning. Tillsammans med paneldeltagarna från Västerbotten Experience, Göteborg & Co och Naturturismföretagen diskuterar vi lärdomar från internationella och svenska initiativ. Inspelat den 20 oktober 2021.

Stillbild från det första inspelade seminariet om Hållbar turism

Nu ökar vi takten för en hållbar turism! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi befinner oss i en tid av omställning. Vad innebär det för turism och besöksnäringen? Hur arbetar vi för en hållbar turism idag och vad behöver vi göra mer av framöver? Under det här första seminariet gör vi en inflygning i ämnet med korta nedslag från ett nationellt och internationellt perspektiv. Inspelat den 23 september 2021.