Guide för hållbara evenemang

Illustration av människor och nätverk

Stockholms stads guide hjälper dig som arrangör att genomföra evenemang som tar särskild hänsyn till hållbarhet.

Guiden som Stockholm stad har tagit fram hjälper alla i en organisation att arbeta för ett mer hållbart evenemang. Den innehåller tips, förslag och en checklista. I den första delen av guiden får du hjälp med vad du kan behöva tänka på när du planerar, genomför och följer upp ett hållbart evenemang. De andra två delarna går in mer på djupet och ger förslag på olika åtgärder. Guiden utgår från hållbara evenemang ur både ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

För att genomföra ett evenemang med fokus på hållbar utveckling krävs att arrangörer ser till helheten, där alla åtgärder samordnas. Därför bör det finnas ett fokus på hållbarhetsaspekterna redan på idéstadiet, som inkluderar alla deltagare som besökare, volontärer, leverantörer, underleverantörer et cetera. Viktigt är också att välja plats ur ett hållbarhetsperspektiv.

Guide för hållbara evenemang

Övergripande tips för ett hållbart evenemang

  • Organisera hållbarhetsarbetet
  • Välj plats utifrån miljö, ekonomi, trygghet och tillgänglighet
  • Håll dialog med närboende och affärsverksamheter
  • Ställ krav på leverantörer och medarrangörer
  • Kommunicera hållbarhet
  • Trygghet och säkerhet
  • Mat och dryck - välj till exempel närproducerad och ekologisk mat med låg miljöpåverkan
  • Utvärdera evenemanget - hur har ni bidragit till hållbar utveckling?