Hållbarhetsområden för produkt­­­utveckling i besöksnäringen

Tourism in Skåne tipsar i sin handbok om insatser för en mer hållbar verksamhet. Att arbeta med hållbarhet betyder inte bara att ta ansvar för miljön. Det leder även till nya affärsmöjligheter och konkurrensfördelar.

I handboken får du förslag på åtgärder inom kommunikation, vid inköp, investering och produktutveckling samt i mötet med besökare, anställda och lokalbefolkning. Åtgärderna delas in i sex olika områden:

  1. Affärsmässighet. Ekonomisk hållbarhet och att driva verksamheten på ett affärsmässigt sätt är en förutsättning för hållbarhetsarbetet.
  2. Spara resurser. Spara på resurser genom att till exempel uppmuntra besökare till sparsam energi- och vattenanvändning eller köp miljömärkt och/eller förnybar energi.
  3. Var schysst mot din omgivning. Att arbeta med social hållbarhet handlar om att ta hänsyn till lokalsamhället, kulturarv, de anställdas arbetsmiljö och tillgänglighet.
  4. Välj klimatsmarta produkter. Sträva efter att använda produkter som är hållbara både vid framställning, användning och det som återstår efter användningen.
  5. Förebygg, återanvänd, återvinn. Ha med ett hållbarhetsperspektiv i det dagliga underhållsarbetet, i avfallshanteringen och vid eventuella nybyggnationer eller renoveringar.
  6. Underlätta för klimatsmarta transporter. Ta ett helhetsgrepp om både besökarnas och verksamhetens egna resor. Uppmuntra samåkning, ställ krav på varutransporter och genomför miljövänliga tjänsteresor.

Länkar

Handboken Hållbarhetsområden för produktutveckling i besöksnäringen Länk till annan webbplats.

Prioriteringslista

Tourism in Skåne har även tagit fram en prioriteringslista. Den hjälper dig att prioritera vad som är viktigast att börja med och hur verksamheten ska bli mer hållbar. Du kan själv checka av åtgärder och få en bild av hur långt ert hållbarhetsarbete har kommit.

Prioriteringslista för hållbarhetsarbete Länk till annan webbplats.