Guide till ett hållbart företagande

Illustration av ett äpple

I den här guiden på verksamt.se får du som företagare tips om hur du kan arbeta med hållbarhet i ditt nya eller befintliga företag. Som stöd finns även ett PDF-dokument som du själv kan fylla i för att lätt komma vidare i ditt hållbarhetsarbete.

Guiden är uppdelad i åtta avsnitt:

  • Affärsidé
  • Styrning och ledning
  • Produktutveckling och design
  • Produktion
  • Distribution och transport
  • Användning och återvinning
  • På arbetsplatsen
  • Kommunikation

Till varje avsnitt finns det fördjupande material och frågor för att utveckla ditt hållbarhetsarbete.

Verksamt.se

På verksamt.se samlar Tillväxtverket och andra myndigheter information för dig som ska starta eller driver företag. Här finns även samlad information specifikt för företag inom turism och besöksnäring.

Information till företag i besöksnäringen på verksamt.se Länk till annan webbplats.