Regional guide för hållbarhet vid event och möten

Event in Skånes hållbarhetsguide inspirerar och ger kunskap om hur du gör ditt möte och event hållbart.

Guiden innehåller två olika checklistor som kan användas som stöd för att arbeta mer hållbart. En checklista är anpassad för möten, konferenser och mindre evenemang. Den andra passar för de större evenemangen som till exempel festivaler och mässor.

Evenemang påverkar både människor och natur genom till exempel inköp, resor och materialanvändning och här går det att påverka i rätt riktning. Evenemang kan också inspirera många till att tänka om och tänka bättre. Detta kan leda till nya beteenden, nya insikter och mer hållbara idéer kan födas och förverkligas.

Event in Skåne knyter an till FN:s globala hållbarhetsmål och lyfter de viktigaste aspekterna att resonera kring. En sådan aspekt är till exempel transport, där arrangörer kan uppmuntra besökarna att åka kollektivt och på sätt minska evenemangets klimatpåverkan. Andra områden att fokusera på är bland annat mat och dryck, mångfald, energi och hälsa.