Kvalitetskriterier för vandringsleder

Illustration av pusselbitar

Kvalitetskriterier för vandringsleder ger inspiration och stöd till regioner, kommuner och ledhuvudmän i deras förbättringsarbete. De har tagits fram av bland andra Tourism in Skåne och Visit Dalarna.

För att fler naturturismföretag ska kunna utveckla aktiviteter behöver det finnas kvalitetssäkrade och trygga vandringsleder. Med det kommer också utmaningar i form av exempelvis huvudmannaskap, markägaravtal, och kvalitetssäkring.

Kriterierna utgör ett första steg i arbetet med ett nationellt ramverk för vandringsleder. De tar upp allt ifrån skyltar och digital förvaltning till skötselplan och kontrollbesiktning. Tanken är att de ska läsas som en rekommendation i utvecklingen mot en hållbar, kvalitetssäkrad och attraktiv vandringsled.

Kriterierna speglar en målbild. Det innebär inte att alla leder måste sträva efter att uppnå alla kriterier utan snarare ska de användas som en ledstång och ambitionsnivån bestäms utefter förutsättningarna.Kvalitetskriterier för vandringsleder

Kvalitetskriterierna är uppdelade i fem områden: fysisk led, organisering, upplevelse samt service och kommunikation. Som ett komplement till kriterierna finns även verktygslådor där du hittar goda exempel på manualer, ritningar för olika anordningar och avtalsmallar.