Artikeln publicerades 7 juni 2021

Attrahera besökare - Trendrapport 2021

Röda hus i skärgårdsmiljö.

Placebranders Trendrapport 2021 ger tips och inspiration kring platsutveckling och hur du lockar besökare till din specifika plats. Rapporten handlar bland annat om hur våra attityder förändras under pandemin och vilka trender som kommer påverka framtidens besökare.

Placebrander sprider inspiration och kunskap kring att utveckla och marknadsföra platser. I deras Trendrapport 2021 kan du läsa om vad det är som kommer locka framtidens besökare till en specifik plats.

Tre stora trender att ha koll på

Rapporten pekar ut klimatkrisen, digitaliseringen och oroligheten som tre övergripande trender. Många börjar nu bli mer konkreta i sitt klimat- och hållbarhetsarbete, en utveckling som har drivits på av pandemin. Den digitala utvecklingen har också ökat farten. Inom besöksnäringen kan det till exempel innebära möjligheten till kontaktfri betalning eller att boka och ta del av upplevelser digitalt. Den tredje trenden handlar om en ökad oro över omvärlden, men även den egna hälsan och ekonomin. Oroligheten gör att vi längtar ännu mer efter trygga sammanhang.

Våra reseattityder förändras

Placebrander beskriver hur vi under 2021 upptäcker närområdet och bokar resor kort inpå med bra avbokningsvillkor. Attityden till att resa efter pandemin beskrivs med orden kvalitet framför kvantitet och med trygghet som ledstjärna. När det gäller resor i jobbet så kommer digitala möten att fortsätta ersätta många affärsresor även efter pandemin.  

Attrahera framtidens besökare

Vad är det då som kommer locka framtidens besökare till en specifik plats? Placebrander identifierar fyra trender:

  1. Det ökade intresset för naturupplevelser kommer enligt rapporten med stor säkerhet att finnas kvar även efter pandemin. Många vill ha en aktiv fritid i naturen där vi kan röra på oss, äta bra och även utvecklas mentalt. Rapporten tipsar om hur du genom att lyfta fram något naturligt men outforskat i din närhet kan möta besökarnas längtan efter utomhusupplevelser.
  2. Plattformarnas algoritmer avgör hur bra du når ut och premierar allt mer annonsering och sponsrade inlägg. Håll koll på hur plattformarna förändras, välj i vilka digitala kanaler som du bäst möter dina kunder och avsätt en annonsbudget. Det är många som läser betyg och recensioner på olika rekommendationssidor. Se till att vara aktiv genom att tacka för beröm, svara på frågor och bemöta kritik.
  3. För konsumenter är det attraktivt med företag som bidrar till att minska klimatförändringarna. Besökare vill konsumera hållbart och ta hänsyn till klimatet när de reser. Det är dags att visa konkret hur din verksamhet arbetar för hållbarhet och ett bättre klimat. Se hur andra gör och samarbeta med andra företag eller organisationer.
  4. Under pandemin har företag inom besöksnäringen bett sina kunder om hjälp. De som har lyckats bäst är de som har förstått människors önskan att få hjälpa till och ingå i en gemenskap. Fundera på hur du kan skapa community kring din destination eller besöksmål.

Rapporten går att läsa i sin helhet genom att beställa den utan kostnad på Placebranders hemsida.

Länk

Trendrapport 2021 - Attrahera besökare Länk till annan webbplats.