Artikeln publicerades 25 januari 2022

Platsutveckla för en bättre värld - Trendrapport 2022

Skatepark i Malmö med barn på sparkcyklar.

Placebranders trendrapport är ett verktyg för dig som vill få din plats att sticka ut. Få inspiration till hur platsutveckling kan skapa mening och bidra till något större.

Den här trendrapporten vänder sig till alla som marknadsför och utvecklar platser. Placebrander delar med sig av olika spaningar och goda exempel på platsutveckling. De presenterar även fyra olika trender. Något som trenderna har gemensamt är ett fokus på hållbarhet och viljan att göra gott.

Den holistiska platsutvecklingen

Att vara en attraktiv plats för besökare, invånare och företag hänger ihop. Plats­utveckling handlar om att se till helheten.

Se över hur ni är organiserade på din plats. Om de som arbetar med att attrahera besökare är separat organiserade från de som arbetar med att attrahera invånare bör ni antingen omorganisera er eller säkerställa en tät samverkan. Våga också gå över administrativa gränser såsom kommun och region.

Se till att berättelserna gentemot de olika målgrupperna hänger ihop. Sätt dig in i målgruppen och dess behov. Involvera invånarna. Anpassa både marknadsföring och utbud utifrån målgruppens behov och invånarnas berättelser.

Den närande resenären

Allt fler blir medvetna om vilken påverkan vårt resande har. En ökande trend som speglar detta är att vilja göra skillnad på den platsen vi besöker. Rapporten nämner pladdling som exempel, där du får låna en kajak mot att du plockar skräp medan du paddlar. Ett annat exempel är den klimatsmarta destinationen Vidhave på Gotland.

Se över din plats behov. Vilka insatser görs redan av eldsjälar på din plats och vilka insatser skulle behöva göras för att platsen och invånarna ska må bra. Alliera er med ideella och kommersiella aktörer på platsen och testa er fram. Det kan handla om att börja med en paketering med en tänkt målgrupp i åtanke. Testkör, utvärdera och utveckla.

Den experimentella platsen

Den tredje trenden handlar om viljan att vara en del av platser med visioner. Visa upp hur platsen kommer utvecklas framöver, involvera invånare och besökare i skapandet och bygg förväntan. Green Hack Gbg med sitt fokus på medskapande är enligt rapporten ett exempel på hur platser kan använda sig av evenemang för att lösa samhällsutmaningar.

Fall inte i den så kallade “copy-paste-fällan” där du gör som andra platser. Utgå från din plats unika tillgångar och våga testa er fram i både plats­utveckling och platsmarknadsföring. Fundera på om det går att vrida på saker ni redan gör. Kan ni föra dialog med medborgarna på nya sätt eller kan ni ta hjälp av andra i utmaningar ni står inför.

Fundera på hur visionerna på din plats kan visualiseras. Och, har du örnkoll på din plats identitet? Det är den allt utgår ifrån, så om du inte redan har gjort det, se till att formulera platsens själ.

Den meningsfulla platsen

Hur skapar din plats mening för individen, kollektivet och planeten? Det vill de du försöker attrahera till platsen ha svar på. Placebrander menar att du behöver gå bortom det grundlösa snacket om hållbarhet och i stället visa konkret fakta.

Gräv där du står. Vad har din plats för unika tillgångar och vad görs redan kopplat till att ta hand om planeten, varandra och individen. Förstärk, utveckla och kommunicera dessa delar.

Se över hela er verksamhetsplan ur ett meningsfullt perspektiv. Finns det saker ni borde sluta göra och finns det saker ni kan börja göra. Här handlar det såklart om stora och tunga frågor, men också att våga börja i det lilla och enkla.

Länkar

Rapporten går att läsa i sin helhet genom att beställa den utan kostnad på Placebranders hemsida.
Placebranders Trendrapport 2022 Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa en sammanfattning av Placebranders föregående trendrapport för 2021.

Placebrander

Bolaget Placebrander sprider kunskap inom platsmarknadsföring och platsutveckling. Det gör de genom konsulttjänster, trendspaningar, events och föredrag. De tar bland annat löpande fram trendrapporter för dig som vill skapa attraktion kring en plats.