Artikeln publicerades 23 maj 2023

Biking Dalarna – en satsning på mountainbikecykling sedan 2010

En hamn med båtar och bostadshus i Västkustens skärgård.

Det finns flera regioner i Sverige som gjort stora satsningar på att främja mountainbikecykling, en av de främsta är Dalarna med konceptet Biking Dalarna.

Allt började 2010, då man besökte södra Skottland och det nätverk av destinationer för mountainbikecykling som går under namnet 7 Stanes. Det blev startskottet för ett grundläggande arbete lokalt med kriterier, svårighetsgradering och kommunikation vilket ledde fram till att Biking Dalarna 1.0 lanserades i juni 2012. Idag omfattar Biking Dalarna 17 cykelområden med många olika typer av leder för all sorts mountainbikecykling.

Samordning är en process

Det var många bitar som behövde finnas på plats innan parollen Biking Dalarna kunde sjösättas. Ett gemensamt mål drev på sökandet efter kunskap och goda exempel vilket bland annat, under de första åren ledde till fler besök i Skottland, vart och ett med nya syften. Den som kan historien är Johan Engström på Visit Dalarna. Han är arbetar med cykelfrågorna i regionen och är samordnare och sammankallande för nätverket Biking Dalarna och den som ansvarar för den gemensamma kommunikationen.

- En nyckel i processen var just studiebesöken för att lära och inspireras till det arbete som genomfördes på hemmaplan. Projektmedel var en möjliggörare, men också att de Biking-områden som var med verkligen ville och trodde på detta. Det fanns inget liknade eller annat som man då riktigt kunde samverka med i Sverige, även om det hade börjat hända saker även på andra håll i landet.

En hamn med båtar och bostadshus i Västkustens skärgård.

Nu fortsätter arbetet med att utveckla och bygga vidare på den plattform som visat sig fungera bra. Biking Dalarna med sina olika beståndsdelar är ett paraply/varumärke där alla delar som ingår i cykeldelen bygger på samma grunder, för att besökare ska känna igen sig och veta att Biking Dalarna är synonymt med kvalitetssäkrade attraktiva leder. Utöver ett gemensamt system för skyltar, svårighetsgradering, kommunikation ingår här även ett gott samarbete med markägare och modeller för turistekonomiska effekter.

Vem gör vad?

Efter tio år är koncept och nätverket av leder väl inarbetat, men det innebär inte att arbetet tar slut. Det krävs en hel del arbete för att upprätthålla nivån på både leder och kommunikationsmaterial.

- Varje område ansvarar själv för drift, underhåll och utveckling av sina fysiska och digitala leder med sin egen budget, berättar Johan Engström. Sedan betalar de årligen en liten peng som går till marknadsföring, undersökningar, lärande och samverkan.

Idag finns det en rad olika regioner, destinationer med flera som gör bra arbeten på området. Vissa har kommit längre än andra. Finns det då några viktiga lärdomar som Johan Engström vill skicka med till de som vill satsa mer för att locka mountainbikecyklister?

- Ja, att säkerställa kvalitetssäkrade och hållbara leder, både fysiskt och digitalt. Turistekonomiska effekten och harmoni med hållbar platsutveckling. Förstå skillnaderna på leder för lokal klubbverksamhet, friluftsliv och leder för turism OCH också för lokala klubb och friluftsliv.

Framtiden för mountainbike i Sverige

Hos Visit Dalarna finns en strävan att fortsatt vara i framkant i norra Europa. Som utpekad inspiratör är förstås ett mål att behålla en ledande roll när det kommer till cykelturism. Samtidigt är man ödmjuka inför att det idag finns fler destinationer och områden som gjort jobbet, hämtat kunskap från andra håll och adderat utifrån sina egna lokala förutsättningar. En utveckling mot mer samarbete och gemensamma mål ser Johan som en bra väg framåt.

- Samverkan med andra är en viktig del och bra för utvecklingen för hela Sverige.

Text: Hugo Röjgård, Cykelfrämjandet
Foto: Escapegravitymedia