Artikeln publicerades 23 maj 2023

Göteborgs Stigcyklister - Den ideella kraften

En hamn med båtar och bostadshus i Västkustens skärgård.

Arbetet med leder för mountainbikecykling är sällan något som görs av en enskild aktör, det är nästan alltid ett samarbete mellan en rad olika instanser. På många håll runt om i Sverige är det stigcykelföreningar och cykelklubbar som gör ett viktigt jobb i denna ekvation. En av dessa är Göteborgs Stigcyklister.

Mountainbikescykling är inte en sport med tydliga spelregler eller spelplan. En fotbollsplan är en fotbollsplan, dess storlek och vilka linjer som ska finnas är satta, men ingen mtb-led eller tävlingsbana är den andra lik. Detta medför en rad utmaningar i arbetet med leder. Den som aldrig har cyklat mountainbike kan i regel inte utforma en led eller fatta väl grundade beslut om saker som markupplåtande, underhållsbehov eller säkerhetsarbete. Utmaningarna är många, men i Göteborg har föreningen Göteborgs Stigcyklister sedan 2014 varit den part som kompletterat pusslet. Tomas Persson som är ordförande i Göteborgs Stigcyklister berättar.

- Vi tänker nog lite så att vi inte ska förutsätta att de vi behöver jobba med varken förstår eller kommer att förstå det vi själva gör, så vi jobbar en hel i det tysta med att bygga upp ett förtroende och vara en seriös motpart eller medpart, hur man nu ser det. Det verkar ju gått ganska bra så vi har till stor del en rådgivande roll i det här sammanhanget, och bevisligen blir vi lyssnade på.

En hamn med båtar och bostadshus i Västkustens skärgård.

Att representera cyklisterna

Föreningens huvudsyfte är att representera cyklister och cyklingen i olika sammanhang. Föreningen ska också verka för att det inom göteborgsregionen ska finnas möjligheter att utöva en utmanande och hållbar stigcykling och en arena för tävlingsformen inom mountainbike som heter enduro.

Sporten och friluftsaktiviteten har vuxit stadigt sedan 2014 men det är många som ska samsas om den stadsnära naturen, en utmaning som kräver eller i alla fall underlättas av en samordnande part. Föreningsformen har också i sig varit en förutsättning för samverkan med det offentliga och andra organisationer. Ända sedan start har föreningen arbetat utifrån två huvudsakliga inriktningar.

- Ena delen kom från olika försök att göra förebyggande åtgärder och punktinsatser i naturen, som att bygga bort känsliga och blöta partier på olika sätt. Här blev det uppenbart att det var svårt att få till en dialog som privatperson och det blev en drivkraft att starta föreningen. Det ser vi ju i dag att det sågs positivt från det offentliga och visar på ett seriöst engagemang.
Den andra delen handlar om möjligheten att arrangera tävlingar vilket kräver att en idrottsorganisation står som arrangör. Tävlingsformatet Enduro Sweden Series (ESS), som arbetades fram under ett par år lever fortfarande vidare, men idag inom Svenska Cykelförbundet som SWE Cup Enduro.

Samarbetets väg

Idag är Göteborg- och Mölndals kommun, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västkuststiftelsen de främsta samarbetsparterna för Göteborgs Stigcyklister. Det är också dessa som äger marken i de stadsnära områdena i Göteborg. Med pandemin och en stor omorganisation inom Göteborgs Stad har kontinuiteten haltat något. Men ett konkret resultat av samverkan är de nya reservatsföreskrifterna för naturreservatet i Änggårdsbergen. Göteborgs Stigcyklister var med redan i framtagningen av remissförslaget och nu arbetar man tillsammans med Västkuststiftelsen i utveckling och förvaltning av de cykelleder som beskrivs i föreskrifterna.

- Vi ska försöka komma tillbaka till regelbundna samverkansmöten för övergripande och långsiktiga frågor. Mer praktiska insatser har vi inte tappat fart i, där är vi någon gång om året ute tillsammans med kommunen i naturen och inventerar och prioriterar vad vi vill göra. Sen tar vi fram en projektplan som oftast godkänns rätt av, kommunen ser till att det material som behövs kommer ut på plats och sen utför vi och våra medlemmar själva jobbet.

Vikten av det ideella

Det finns många stig- eller mountainbikecyklister i Sverige. Som intresseförening kan de i Göteborg föra fram kunskapen om den här gruppens storlek till tjänstemän och politiker. Det här är en friluftsaktivitet som ofta är oorganiserad till skillnad från annan sport till exempel. Statistik över antalet lag och deltagare finns därför inte på samma sätt, vilket medför att gruppen kanske inte får samma uppmärksamhet och resurser som annat. Olika studier visar att omkring en halv miljon svenskar uppger att de cyklar mountainbike eller stigcykling på sin fritid. Det är 5 procent av Sveriges befolkning. Med denna kunskap kan Göteborgs Stigcyklister och liknande föreningar få upp cyklingen på prioriteringslistan.

Ideellt engagemang är värdefullt men det kan också vara skört. Här finns ofta kunskap och stöd från exempelvis en kommun vilket kan vara viktigt för långsiktigheten. När det kommer till ansvar för leder och liknande gäller det förstås för till exempel en Länsstyrelse eller kommun att ha de ideellas synvinkel med sig och inte belasta i onödan.

- Jag tror det här är viktigt att tänka på både för föreningen och samarbetspartners. Möjligheterna bygger helt och hållet på att det finns ett intresse i föreningen som är drivkraften. Om det ligger helt i styrelsens knä kommer de som sitter där att tröttna och går det så långt är det också väldigt svårt att visa någon slags entusiasm för att få fram ersättare eller bygga ett engagemang bland medlemmar. Det är viktigt att inte ta på sig för mycket. Och engagerade medlemmar är helt avgörande.

Text: Hugo Röjgård, Cykelfrämjandet