Om begreppet platsutveckling

Vad betyder platsutveckling? Det är ett begrepp som går att tolka och använda på olika vis i olika sammanhang. Här kan du läsa om vad det kan betyda för turism och besöksnäring.

Vad innebär hållbar platsutveckling?

  • Arbetet med att genom turism och besöksnäring skapa attraktiva platser för både besökare, boende, företag och investeringar.
  • Utgår från platsens förutsättningar, utmaningar och behov.
  • Kräver samsyn, en gemensam målbild och långsiktig samverkan mellan den offentliga sektorn, det civila samhället och det privata näringslivet.

Att arbeta med hållbar platsutveckling är att skapa attraktiva platser för både besökare, boende, företag och investeringar. Arbetet utgår från den specifika platsens förutsättningar, utmaningar och behov. Det kan till exempel handla om att ta hänsyn till platsens natur- och kulturmiljöer. Eller att respektera behoven hos olika lokala grupper och hantera eventuella intressekonflikter. En viktig del av platsutveckling är just det lokala inflytandet.

Platsutveckling kräver samarbete mellan den offentliga sektorn, det civila samhället och det privata näringslivet. Tillsammans kan de arbeta långsiktigt och mot en gemensam målbild. En bred samverkan är också en förutsättning för att kunna ställa om till en hållbar turism och besöksnäring.

Platsutveckling i nationella strategin för turism och besöksnäring

Den nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring lyfter fram platsutveckling som ett av flera horisontella perspektiv. Strategin anger bland annat fyra långsiktiga mål. De visar det önskade läget för svensk turism och besöksnäring om tio år:

  • Turism bidrar till attraktiva platser för besökare, boende, företag och investeringar.
  • Samarbetet kring platsutveckling mellan den offentliga sektorn, det civila samhället och det privata näringslivet är långsiktigt, bygger på ömsesidig respekt och utgår från lokala förutsättningar och behov.
  • Natur- och kulturvärden identifieras, värnas och utvecklas på ett respektfullt sätt.
  • Besökare stannar längre och det finns fler besöksanledningar året runt.

Vad är skillnaden mellan platsutveckling och destinationsutveckling?

Lite förenklat så fokuserar traditionell destinationsutveckling ofta främst på platsens besökare. Platsutveckling anlägger ett bredare perspektiv och vill säkerställa att turism och besöksnäring också ger positiva effekter för andra grupper. Till exempel är det viktigt att utvecklingen även gynnar dem som bor på platsen.

Länkar

Kunskapsöversikt om metoder för hållbar platsutveckling