Artikeln publicerades 14 februari 2023

Lär av andra om hållbar platsutveckling

Här kan du inspireras och lära av olika aktörers arbete med platsutveckling genom turism.

13 världsarv och biosfärområden som arbetat med hållbar platsutveckling genom turism

Vy över hustak i Visby.

Utveckla ett hållbart världsarv i Visby

En stor utmaning med arbetet är att balansera den intensiva sommar-perioden med de bofastas behov och den miljöpåverkan som det innebär.

Fågel sitter på gräset

Hållbar utveckling av Grimeton radiostation

För att världsarvet ska kunna utvecklas till en känd och uppskattad besöksdestination krävs ett hållbart arbete med platsutveckling.

Vy från Skuluberget på Höga kusten.

Ett hållbarare
Höga kusten genom samverkan

Höga Kusten är ett av Sveriges 15 världsarv. Nu arbetar de för en hållbar platsutveckling, där ökad samverkan, kunskap och stolthet står i centrum.

Bild över Blekinge skärgård med en klippa och en båt.

Hållbar natur- och kulturturism Blekinge

Genom ett projekt har Karlskrona och Biosfärområdet Blekinge Arkipelag hittat nya sätt att samverka för en hållbar natur- och kulturturism.

En höbale på ett sädesfält med en fågel.

Hållbar utveckling av biosfärområdet Storkriket

Nu arbetar kommunerna kring Storkriket i Skåne tillsammans med lokala aktörer för att lägga grunden till hållbar platsutveckling av biosfärområdet.

Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka.

Utveckling av Vindelälven-Juhttátahkka

2019 blev de utsedda till biosfärområde. I projektet för hållbar platsutveckling arbetar de nu för att stärka långsiktig attraktivitet i området.

Vy över odlingslandskap.

Ett mer sammanhållet Östra Vätternbranterna

I projektet för hållbar platsutveckling utvecklar biosfärföreningen och besöksnäringen sitt samarbete för en sammanhållen destination.

Cyklist på naturstig i Hälsingslands natur.

Lokalt engagemang för ett hållbart Hälsingland

Tre kommuner samarbetar för att göra Världsarvet Hälsingegårdar och biosfärområdet Voxnadalen mer kända för allmänheten och starta gemensam organisering för dem.

Bild på människor som återvinner avfall.

Hållbar kunskapsturism i Sotenäs

I Sotenäs kommun finns Sotenäs Symbioscentrum. Nu satsar de på att paketera kunskapsturism, för att sprida kunskap om symbios och cirkulär ekonomi.

Kollage med bilder på skidåkning och cykling i Umeå.

Samverkar på riktigt för ett hållbart Umeå

I Umeå har man kopplat samman destinationsutveckling med samhällsplanering. Det har lett till en samverkansmodell för hållbar plats-utveckling.

Fåglar vid Hornborgasjön

Offentliga ansvaret i platsutveckling genom turism

För Hornborgasjön ligger fokus på att få politiker och beslutsfattare att skifta perspektiv – från traditionell syn på turismen som ett mål till ett verktyg för platsutveckling.

Fåglar vid Hornborgasjön

Tillsammans för en hållbar fjällvärld och platsutveckling

Att bygga förtroende är fokus då Funäsfjällen satsar på hållbar turism i områdets leder. Genom samverkan har de löst intressekonflikter och minskat slitaget på naturen.

Människor som besöker ruin i Västervik.

Samverkansprojekt i Västervik ser till att kulturarv bevaras

I Västervik finns det gott om kulturarv, som arbetslivsmuseer, fornlämningar och hembygdsgårdar. Men kunskapen om kulturarven riskerar att gå förlorad om den inte överförs till nya generationer. Nu satsar man på hållbar platsutveckling och har skapat en kulturarvsnod som främjar nätverkande och utbildning.