Artikeln publicerades 7 mars 2023

Samverkan för hållbar natur- och kulturturism i Blekinge

Bild över Blekinge skärgård med en klippa och en båt.

Foto: Andreas Blomlöf

Trots att de ligger i anslutning till varandra har världsarvet Örlogsstaden Karlskrona och Biosfärområdet Blekinge Arkipelag inte samverkat med varandra tidigare. Men ett nytt projekt möjliggör nu att de två UNESCO-utnämningarna hittar nya sätt att samverka –för en hållbar natur- och kulturturism.

Om projektet

Projektägare: Karlskrona kommun
Projekttid: april 2022-mars 2023

 • Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona och biosfärområdet Blekinge arkipelag ligger i anslutning till varandra men organisationerna i respektive område har tidigare inte samverkat med varandra.
 • Målsättningen med projektet är att genom samverkan skapa förutsättningar för att bedriva hållbar natur- och kulturturism på platserna.
 • En samverkansplan mellan organisationerna har tagits fram och man arbetar vidare med att engagera lokalt närings- och föreningsliv.
 • De har också upprättat en gemensam ”code of conduct” för platserna.

Örlogsstaden Karlskrona består av befästningar, örlogsvarv och örlogshamn samt den militära och civila stad som tillhört örlogsbasen. I anslutning till Örlogsstaden finns Blekinge Arkipelag, ett biosfärområde som omfattar hela 200 000 hektar. Organisationerna i Örlogsstaden respektive biosfärområdet har tidigare inte samverkat i någon större utsträckning. Men tack vare medel från Tillväxtverket kan man i ett nytt projekt arbeta fram nya vägar för samverkan. Målsättningen är att skapa förutsättningar för att bedriva hållbar natur- och kulturturism på platserna.

– Vi vill gärna att fler ska ta del av biosfärområdet och världsarvet, men idag är det inte helt tydligt hur man förväntas bete sig i områdena, framför allt inte för turister. I projektet tar vi bland annat fram en gemensam ”code of conduct” för platserna, så att besökarna kan ta ett gemensamt ansvar för de här miljöerna, säger projektledare Therese Hagström Andersson som också är besöksnäringsutvecklare på Karlskrona kommun.

I projektet har man hjälp av en konsult med erfarenhet från liknande projekt.

– Hon har hjälpt oss med ställningstaganden och att tratta ner till vilka uppgifter vi ska fokusera på. Hela projektet kom faktiskt som en skänk från ovan, vi hade redan siktat in oss på att göra något liknande, avslutar Therese Hagström Andersson.

Aktiviteter

 • Genomfört faktainsamling och hållbarhetsanalys utifrån GSTC:s kriterier.
 • En samverkansplan för organisationerna i världsarvet och biosfärområdet har upprättats och samarbetet har även förankrats i befintliga styrdokument.
 • Hållbarhetsenkät för företag och en hållbarhetschecklista har tagits fram.
 • Gemensamma utbildningar för guider och ambassadörer som arbetar i områdena.
 • En gemensam ”code of conduct” för platserna har tagits fram, i syfte att involvera besökare, invånare, företag och studenter.
 • Spridit kunskap om hållbar platsutveckling vid FN-konventionens konferens och SKR:s Besöksnäringen på agendan.

Resultat och lärdomar

 • Använd er av befintliga organisationer och dra nytta av den kunskap som redan finns. Sök kompetensen internt först innan man tar in konsulter.
 • Boka in aktiviteter tidigt, gör man det för sent är risken att det inte finns tid.

Använd metod

Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer

GSTC:s destinationskriterier har legat till grund för projektet

Kontakt

Kontakt
Therese Hagström Andersson, Karlskrona kommun