Artikeln publicerades 7 mars 2023

Ett mer sammanhållet Östra Vätternbranterna Biosfärområde

Vy över odlingslandskap i Östra Vätternbranterna.

Östra Vätternbranterna ligger i Småland och Östergötland och är känd för sin kraftigt kuperade terräng, levande kulturlandskap och sina ädellövträd vid Vätterns rand. I projektet för hållbar platsutveckling utvecklar biosfärföreningen och besöksnäringen sitt samarbete för en sammanhållen destination.

Om projektet

Projektägare: Biosfärområde Östra Vätternbranterna, ideell förening
Projekttid: april 2022–mars 2023

 • Samarbetet mellan besöksnäring och offentlig sektor behövde utvecklas för biosfärområde Östra Vätternbranterna, för att uppnå en balans mellan utveckling och bevarande.
 • Jönköpings kommun håller i projektet för hållbar platsutveckling. Medverkar gör Destination Jönköping och Smålands Turism.
 • Projektet arbetar utifrån de fyra första guiderna i Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer.
 • Hittills har projektet gett ökad kunskap om de olika aktörernas perspektiv. Visionen är en hållbar destination med aktörer som stöttar varandra och tillsammans utvecklar nya reseanledningar med hög kvalitet, året runt.

Biosfärområdet Östra Vätternbranterna omfattar drygt 100 000 hektar, och sträcker sig från trakten av Gränna i norr till Tenhult i söder. Den största delen av området ligger i Jönköpings kommun, och mindre delar i Tranås kommun. Biosfärområdet präglas idag av en välutbyggd besöksnäring i Gränna, med högt besökstryck under en kort säsong. Men det finns också mer obesökta landsbygder, med stor potential att utvecklas.

I arbetet med hållbar platsutveckling upptäckte projektgruppen att de olika aktörerna saknade kunskap om varandras perspektiv. Några saknade kunskap om vad som är hållbar turismutveckling, andra saknade kunskap om vad som är ett hållbart biosfärområde.

– Den kunskapsresan går successivt framåt och för många har polletten trillat ner. De förstår varför de här kunskaperna är viktiga. Vi ser ett stort värde i att besöksnäringen har lärt sig mer om själva biosfärområdet och att de förstår nyttan av att verka där och arbeta med produktutveckling, säger Christina Thorstensson som är konsult och processledare i projektet.

Alissar Rajha som är koordinator för biosfärområdet och projektledare håller med om att det har skett en stor förändring i samsynen hos besöksnäring och offentlig sektor.

– Många känner tidspress i ett kort projekt som detta, men det hade nog inte spelat någon roll om vi hade haft fem år till på oss. Arbetet kommer aldrig att ta slut, utan det är en ständig utveckling. Men vi kan använda tidspressen till att sätta högre krav på framtida samverkan, så vi kan lösa problemen på sikt, säger Alissar Rajha.

”I ett sådant här kort projekt är det viktigt att hela tiden ha med sig vad man kan lämna efter oss, som rekommendationer, konkreta aktiviteter och saker som behöver arbetas vidare med. Man hinner inte göra allt på ett år.”

Aktiviteter

 • Analys av destinationen utifrån befintliga dokument.
 • Workshops med aktörer för att utarbeta en strateg, organisera samverkan och engagera lokalsamhället.
 • Enskilda möten med intressenter och aktörer i området för att ömsesidigt öka kunskapen.

Resultat och lärdomar

 • Att bjuda in många deltagare till workshops kan vara en utmaning kalendermässigt. En lösning kan vara att söka upp nyckelpersoner och prata över en kaffe, för att kratta manegen. Dessa enskilda samtal leder även till en större öppenhet än gruppdiskussioner.
 • Om ni har tidspress och pengar – ta in extern hjälp. Lås er inte vid att det är ”ert” projekt.
 • Bra att ha en manual att gå efter, men guiderna behöver inte följas i detalj. Det är viktigt att vara öppen och anpassa dem efter människorna som sitter runt bordet samt efter det material som kan komma in efter hand. Det är svårt att samla in allt från början.
 • Syftet behöver vara tydligt med varje steg. Gå gärna tillbaka till projektansökan och påminn er om syftet och målet med projektet för att inte hamna på villovägar.

Använd metod

Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer

Kontakt

Alissar Rajha, Biosfärföreningen Östra Vätternbranterna
sania-alissar-adnan.rajha@jonkoping.se