Artikeln publicerades 7 mars 2023

Samverkar på riktigt för ett hållbart Umeå

Kollage med bilder på skidåkning och cykling i Umeå.

I Umeå utvecklar kommunen platsen Umeå på ett hållbart sätt, genom att koppla samman destinationsutveckling med samhällsplanering. Projektet har lett till en ny samverkansmodell för hållbar platsutveckling som har testats i caset Ersmarksberget, ett planerat aktivitetsområde i Umeå.

Om projektet

Projektägare: Umeå kommun
Projekttid: fortsättningsprojekt maj 2022–mars 2023

 • I arbetet med destinationsutveckling uppstår ofta stora utmaningar som rör samhällsplanering, inom olika områden och förvaltningar.
 • Umeå kommun ville överbrygga de organisatoriska utmaningarna och skapa förutsättningar för ännu bättre samverkan i arbetet med att utveckla platsen Umeå på ett hållbart sätt.
 • Arbetet har lett till en helt ny samverksmodell, utveckling av Ersmarksbergets aktivitetsområde samt fördjupade samarbeten med föreningar, näringsliv och kommunala bolag.
 • Det har även lett till ökad insikt och förståelse för andras perspektiv. En gemensam vilja av att lösa platsutvecklingsfrågor tillsammans har vuxit fram under arbetet.

Under 2021 startade det första projektet för hållbar platsutveckling i Umeå, som nu har följts upp med ett fortsättningsprojekt. Ett delmål med satsningen är att utveckla ett aktivitetsområde med en utomhusarena på Ersmarksberget.

– Det kom först som idé från föreningslivet, att utveckla området på Ersmarksberget för skidor och cykling. Kommunen hade även sett behovet av en utomhusarena i Umeå för olika evenemang, och här kunde vi samverka för att utveckla idén. Det har också fyllts på med fler idrotter och upplevelser, berättar Jenny Eklund som är projektledare för satsningen.

Massor av jord, sten och grus som blir över från bygget av Norrbotniabanan i närheten kommer att användas för bygget av aktivitetsområdet, för att göra höjder, publikplatser och möjligheter att utveckla skid- och cykelspår. Det handlar om 2 miljoner ton massor och 150 miljoner kronor i värde.

– Det är verkligen en hållbar investering, att återanvända massor från ett infrastrukturprojekt till ett annat. Processen har tagit sin tid, men både vi i Umeå och Trafikverket är väldigt glada över den här lösningen. Det har skapat möjligheter att utforma ett helt nytt område i staden, säger Jenny Eklund.

Projektet har utvecklat planerna för Ersmarksbergets aktivitetsområde tillsammans med en mängd föreningar i Umeå, arrangörer, kommunala bolag och experter. Lärdomarna i det arbetet har använts för att parallellt utveckla en samverkansmodell för hur man kan jobba systematiskt tillsammans för att förverkliga en hållbar platsutveckling.

– Det största värdet är att nu pratar alla om de här frågorna på ett helt nytt sätt. Alla diskussioner och möten har lett till en ökad medvetenhet. Hållbar platsutveckling har blivit en fråga som många har insett är komplex, men viktig för Umeås framtid, säger Jenny Eklund.

”Att samverka kring hållbar platsutveckling är svårt, komplext och går långsamt. Men vi tror ändå att de värden som uppstår är värt allt arbete, och vi ser att det kommer ge så mycket mer effekt i slutändan.”

Aktiviteter

 • Workshops, intervjuer och dialogmöten med ett femtiotal berörda aktörer: kommunala tjänstepersoner, kommunala bolag, idrottsföreningar och arrangörer.
 • Inventering av möjliga behov och lösningar.
 • Skapat en samverkansgrupp med kommunala förvaltningar samt destinationsbolag, för att hantera alla övergripande frågor kring hållbar platsutveckling.
 • Arbetat fram och fördjupat en samverkansmodell för hållbar platsutveckling i Umeå, med ett gränsöverskridande arbetssätt.
 • Informations- och dialogmöten med politiker i kommunstyrelse och aktuella nämnder.
 • Tagit fram underlag för hur man kan arbeta för att identifiera och prioritera aktiviteter på ett besöksmål.
 • Tagit fram stödmaterial för hållbarhetsperspektivet och hållbara insatser för besöksmål och arrangemang.
 • Tagit fram beräkningsmodell för såväl kostnader som värde och effekt av en plats som Ersmarksbergets aktivitetsområde.
 • Omvärldsbevakning: benchmarking samt studiebesök till andra större arrangemangsplatser och arenor i Sverige och Norge.
 • Kommunicerat arbetet via webb, informationsutskick, film, illustrationer och i media.

Resultat och lärdomar

 • Det största värdet ligger inte i att leverera kvantitativt många olika dokumentmallar, beslut eller koncept. Utan det ligger i det kvalitativa arbetet att processa frågorna och skapa en dialog och medvetenhet kring dem. Det sker hela tiden en kunskapsprocess, även i det som kan upplevas som hinder. Kunskapen som genereras är oerhört viktig.
 • Ägarskapsfrågan är viktig. Det är viktigt att fråga sig: Vem har ansvar för vad? Och i vilket skede? I en stor och omfattande kommun behöver arbetet förankras i alla led, för att kunna åstadkomma förändringar.
 • Som processledare behöver man kunna medla mellan det snabbfotade civilsamhället och den mer långsamma offentliga sektorn, för att de ska kunna förstå varandra.
 • Ett projektteam med både intern och extern kompetens är en bra kombination, då man kan dra nytta av olika perspektiv och kompetenser.

Använda metoder

Samverkansmodell för hållbar platsutveckling

Läs mer

Läs mer om projektet på Umeå kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jenny Eklund, projektledare Umeå kommun
fornamn@elivo.se