Artikeln publicerades 7 mars 2023

Hållbar kunskapsturism i Sotenäs

Bild på människor som återvinner avfall.

I Sotenäs kommun finns enheten Sotenäs Symbioscentrum. De samarbetar tätt med Sveriges ledande industriparker med fokus på industriell och social symbios, där någons tidigare avfall blir någon annans resurs. Nu satsar de i ett fortsättningsprojekt på att paketera hållbar kunskapsturism, för att sprida vetskapen om symbios och cirkulär ekonomi.

Om projektet

Projektägare: Sotenäs kommun
Projekttid: april 2022-mars 2023
  • I ett tidigare samverkansprojekt mellan kommunerna Sotenäs, Lysekil, Tanum och Strömstad ville många aktörer vara med och utveckla konceptet hållbar kunskapsturism.
  • I detta fortsättningsprojekt fortsätter Sotenäs kommun därför med strategisk implementering av konceptet tillsammans med hållbara lokala aktörer.
  • Resultatet blir paketering av hållbar kunskap så att den blir lättillgänglig och bokningsbar som aktivitet, som föreläsningar eller fysiska och digitala studiebesök.
  • Fler besökare kommer till norra Bohuslän över hela året tack vare den hållbara kunskapen. Fler lokalinvånare lär sig också om hållbara initiativ på platsen för att bygga identitet och stolthet.

På Sotenäs Symbioscentrum pågår flera utvecklingsprojekt om havet och marina näringar. De samarbetar tätt med flera industriföretag, för en smart och hållbar produktion. Fiskrens från stora livsmedelsindustrier blir till exempel till biogas och gödsel. Vatten från en laxodling kommer gå in i en algodling, som tar vara på näringen och renar vattnet. I Sotenäs finns också Sveriges första marina återvinningscentral, där det i samverkan med olika organisationer testas hur fiskeredskap och havsplast ska kunna återvinnas.

– Därför arbetar vi nu med att paketera hållbar kunskap, så att den blir tillgänglig för fler på ett enklare sätt. Vi vill nå ut lokalt, så att alla som bor här känner till alla bra initiativ som pågår – och skapa en stolthet av att vi ligger så pass långt fram i hållbarhetsfrågor, säger Louise Staxäng-Torbäck.

– Blir vi som plats kända för grön omställning kan vi också lättare locka den arbetskraft som söker de gröna jobben. Det är ytterligare ett sätt att utveckla landsbygden här på Västkusten, säger Louise Staxäng-Torbäck.

”Alla hållbara initiativ oavsett storlek behöver visas upp. De kan inspirera till hur vi kan ställa om, för det finns så många sätt att göra det på – där symbiosutveckling är ett sätt.”

Aktiviteter

  • Intervjuer och möten med lokala företag för att paketera konceptet.

Resultat och lärdomar

  • För att kunna lyfta platsens identitet och för att prata samma språk är samsyn avgörande, både i projektgruppen och utåt mot företagen.
  • Det är viktigt att tidigt definiera vad hållbarhet är och avgränsa vilka företag som ska kunna ingå i konceptet hållbar kunskapsturism.
  • Cirkulär ekonomi är inget nytt koncept men eftersom normen är linjär ekonomi blir det en aha-upplevelse för många företag att börja tänka cirkulärt.

Läs mer

Läs mer om Sotenäs Symbioscentrum Länk till annan webbplats.

Kontakt

Louise Staxäng-Torbäck, Sotenäs kommun
fornamn.efternamn-efternamn@sotenas.se