Artikeln publicerades 16 augusti 2022

En växande stadsdel med event som bas

Hyllie, stadsdel i Malmö.

Foto: Werner Nystrand

För att lyfta stadsdelen Hyllie i Malmö drev Event in Skåne tillsammans med Malmö stad projektet Restart Hyllie. Resultatet blev ett fördjupat arbete med hållbar platsutveckling utifrån en gemensam vision för framtiden.

Hyllie är Malmöstadsdelen som ligger precis vid Öresundsbron. Det är en av Sveriges och Nordens mest dynamiska och expansiva evenemangsplatser. Stadsdelen har också förutsättningar för att bli en levande stadsdel och attraktiv besöksdestination.

När coronapandemin slog till 2020 medförde det konsekvenser för stadsdelen som till stor del förlitat sig på evenemangsnäring. Med projektet Restart Hyllie ville Event in Skåne och Malmö stad tillsammans återstarta stadsdelens utveckling.

Fördjupad samverkan

Vem svarar när någon vill prata med Hyllie? Projektet identifierade snabbt behovet av en gemensam organisation för att samla aktörerna i Hyllie. Där kan de tillsammans ta fram konkreta erbjudanden och synliggöra allt som stadsdelen kan erbjuda sina boende och besökare. Ett omfattande processarbete tog fart. De som deltog var bland andra Malmö stad, Region Skåne, Visit Skåne, näringsliv, föreningsliv, civilsamhället, branschorganisationer, destinationer, samt nationella och internationella researrangörer. Slutsatserna från arbetet var bland annat att det krävs en organiserad och fördjupad samverkan med omvärlden.

Behov av flexibilitet

Nya antaganden, flexibilitet och omtag är ord som beskriver projektet Restart Hyllie. Projektet ansåg vintern 2021 att stadsdelens evenemangsnäring behövde hjälp med att återstarta efter pandemin. Med facit i hand så var det antagandet för kortsiktigt. Den verkliga problemställningen och utmaningen för Hyllie var långt större och mer omfattande än akuta åtgärder. Restart Hyllie har därför varit ett projekt som har behövt växa fram, omformuleras och förankras allt eftersom.

Tre olika delar har legat till grund för projektet:

  • Omvärld- och nulägesanalys.
  • Hållbarhet
  • Digitalisering och innovationer.

Hyllies olika aktörer har tillsammans med Region Skåne och Malmö stad deltagit i arbetsgrupper, workshops, djupintervjuer och enkäter. Tillsammans har de på så sätt samlats kring en gemensam målbild för platsens utveckling. Ett annat resultat av projektet är fördjupad kunskap om platsutveckling utifrån aktörernas behov. Denna kunskap ligger nu till grund för det fortsatta arbetet i stadsdelen. En upphandlad hållbarhetsexpert har dessutom gett många nya insikter kring det viktiga arbetet med hållbarhet.

Vad är receptet för att skapa en levande stadsdel med en attraktiv besöksnäring?

Svaret är såklart samarbete i en tydlig organisation som jobbar långsiktigt med ett tydligt mål och med en tydlig riktning, som byggs i samklang med stadens intentioner. Hyllie måste samverka, agera och kommunicera potentialen - med hållbarhet som fundamental byggsten, säger Linn Möller på Event in Skåne.

Några resultat

  • Den ekonomiska föreningen Hyllie Citysamverkan är på plats. Föreningen är en plattform som samlar befintliga och nya nätverk och aktörer. Tillsammans kommer de att kunna arbeta långsiktigt med platsutveckling i Hyllie.
  • En verktygslåda med en palett av innovationer och digitala lösningar finns tillgänglig. Med hjälp av den kan föreningen testa och införa nya lösningar.

En utvecklingsresa framåt i tiden

Hyllie står inför nära tjugo ytterligare år av förtätning, utveckling och många nya invånare. Hyllie ska bland annat bli en plats med fler grönområden, möten och evenemangsupplevelser. Projektets arbete har skapat en stark grund för att även kommande arbeten ska ha förutsättningar att skapa hållbar samverkan.

Vidare läsning

Mer information om arbetet bakom Restart Hyllie hittar du på projektets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Linn Möller, Event in Skåne
linn.moller-laketic@skane.se