Artikeln publicerades 7 mars 2023

Ett hållbarare Höga Kusten genom samverkan

Vy över sjön från Skuluberget på Höga kusten.

Höga Kusten är ett av Sveriges 15 världsarv och en snabbt växande besöksdestination. Med sina storslagna vyer och särpräglade landskap lockar det många besökare, särskilt under sommartid. Nu arbetar de för en hållbar platsutveckling, där ökad samverkan, kunskap och stolthet står i centrum.

Om projektet

Projektägare: Länsstyrelsen Västernorrland
Projekttid: aug 2022–mars 2023

 • Världsarvet Höga Kusten har vissa punkter som blir ganska hårt belastade under högsäsong. I ett program för hållbar platsutveckling samverkar därför länsstyrelsens världsarvsförvaltning och besöksnäringen i Höga Kusten Destinationsutveckling för en mer välmående destination.
 • Under drygt sex månader arbetar de med de fyra första stegen i Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer genom workshops och analyser.
 • Projektet har lett till mer samverkan, ökad kunskap om varandras roller och en tydligare gemensam bild av världsarvets utmaningar och möjligheter.

För destinationen Höga Kusten är ökad samverkan mellan offentliga aktörer avgörande för att lyckas med en hållbar platsutveckling. Joel Öhlén är projektledare på länsstyrelsen och beskriver att det idag finns ett behov av ökad samverkan mellan offentliga aktörer, särskilt mellan länsstyrelsen och Höga Kusten destinationsutveckling.

– Vi är många som arbetar med utvecklingen av världsarvet på olika sätt, men vi vet inte alltid om det andra gör. Genom att starta diskussionen tillsammans har vi nu fått en tydligare gemensam bild av hur vi ser på världsarvet, vilket är väldigt positivt, säger Joel Öhlén.

Ett sätt som de arbetar med hållbar platsutveckling är att sprida ut besökare så att vissa besöksmål inte blir så tungt belastade. Det finns många naturupplevelser i världsarvet, så kunskapen behöver öka om fler platser att besöka.

En annan insats i projektet är att öka kunskapen om och stoltheten för världsarvet bland lokalbefolkningen. En utmaning för Höga Kusten är att världsarvet innefattar ett ganska stort geografiskt område, med flera olika socknar som står inför olika utmaningar och möjligheter. Det gör det svårt att ge en enkel beskrivning av världsarvets status.

– Det finns ett stort engagemang bland de som bor här, men många är inriktade på sitt eget närområde. Vi vill få dem att lyfta blicken och se värdet av hela världsarvet. Vi vill också lyfta det positiva som besöksnäringen för med sig för de som bor här, till exempel att vi har matbutik och järnhandel i varje socken, säger Joel Öhlén.

”Snarare än att få fler besökare till Höga Kusten vill vi att de besökare som kommer till oss väljer att stanna längre. Helst vill vi att besökaren tycker så pass mycket om platsen att hen väljer att flytta hit.”

Aktiviteter

 • Workshops med offentliga aktörer med koppling till världsarvet: kommuner, regionen samt destinationsbolaget.
 • Omvärldsanalys av världsarvet med olika föreningar och företagare inom världsarvet.
 • Tagit fram en SWOT-analys för att skapa en gemensam bild av världsarvet.
 • Analyserat världsarvet med hjälp av digitala verktyget VMAST (Visitor Management Assessment & Strategy Tool).
 • Planerade besök hos olika intressenter över en fika, för att skapa bättre relationer och kommunikation för framtida samarbete.

Resultat och lärdomar

 • Prioritera vilka verktyg som känns viktiga i handboken för projektet. Ha ett tydligt syfte med varje aktivitet och anpassa dem efter de behov som finns.
 • Låt projektet visa vägen och jobba igenom varje guide ordentligt i handboken. Utvärdera hela tiden den nya informationen som kommer fram i processen.
 • Ett bra processtöd och erfarenhetsträffar med andra pågående projekt med samma tema är värdefullt och givande.

Använd metod

Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer

Kontakt

Joel Öhlén, Länsstyrelsen Västernorrland
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se