Artikeln publicerades 7 mars 2023

Vikten av det offentliga ansvaret i platsutveckling genom turism


Fåglar vid Hornborgasjön

Foto: Tore Johansson

För Hornborgasjön fortsätter utvecklingsarbetet. Nu ligger fokus på att få politiker och beslutsfattare att skifta perspektiv – från en traditionell syn på turismen som ett mål till att se det som ett verktyg för platsutveckling. Den förflyttningen kan bara ske med politiska uppdrag och beslutsfattare som driver frågan genom kommunens processer.

Om projektet

Projektägare: Falköpings kommun (Visit Hornborgasjön)
Projekttid: april 2022–mars 2023

  • Slutsatsen i tidigare projekt är att politiken måste förstå frågan och fatta beslut i den riktningen – för att hållbar platsutveckling genom turism ska lyckas.
  • I projektet deltar kommunerna Skara, Skövde och Falköping.
  • Arbetet sker främst genom workshops och möten med politiker och beslutsfattande tjänstepersoner, för att öka kunskapen om och samsynen för hållbar platsutveckling genom turism – och särskilt det offentliga ansvaret.
  • Det huvudsakliga målet är att ta fram ett konkret arbetssätt för att höja kunskapen hos politiker och tjänstepersoner om frågan. Ett annat mål är att ta fram förslag till en avsiktsförklaring som kompletterar det nuvarande avtalet och som förtydligar platsutvecklingsperspektivet genom turism mellan de tre kommunerna inom Visit Hornborgasjön.

– Vi är glada över förtroendet att få fortsätta arbetet med att skapa en hållbar destination och därmed plats. För det här är viktigt! Ska vi möta framtiden på ett hållbart sätt till glädje och nytta för de som lever och verkar på en plats behöver vi förändra sättet vi arbetar på. Och det är mer komplext än man kan tro, så det krävs tålamod! Det krävs även mod av politiker att inte bara fokusera på tillväxt när det gäller turism och besöksnäring, säger Klara Börjesson Ahlqvist, turistchef på Falköpings kommun och delprojektledare.

Enligt henne behöver politiker och beslutsfattande tjänstepersoner förstå frågan och ge direktiv att arbeta på ett nytt sätt, där platsen kommer först. Utan uppdrag blir det annars entusiaster som driver frågan, och det är inte långsiktigt hållbart.

– Det kräver också samarbeten över förvaltningsgränser. Destinationsutvecklingen och samhällsplaneringen kan inte sitta och jobba på egen hand, utan vi måste hitta vägar att jobba tillsammans med våra olika perspektiv, säger Sofia Lennström, affärsutvecklare Visit Hornborgasjön och delprojektledare. Hon fortsätter:

– Vi måste sluta tävla om att få fler besökare till en plats. Det är inte det viktigaste, utan det handlar om vad platsen kan erbjuda och hur turismen kan berika platsen på ett hållbart sätt. Med det perspektivet kanske vi behöver tänka om när det gäller marknadsföring och även hitta nya affärslösningar, fortsätta sprida ut besökare över hela året och få dem att stanna längre.

”Det är avgörande att man på nationell nivå ger uppdraget att leda förändringen från destination till plats. För det är svårt att ändra på strukturer på lokal nivå utan stöd. Och det är inte roligt att sätta upp spärrband när platsen inte längre håller, utan det arbetet måste göras innan.”

Aktiviteter

  • Workshops och möten med tjänstepersoner och politiker för att höja kunskapen om hållbar platsutveckling och det offentliga ansvaret.
  • Parallellt med projektet genomför Visit Hornborgasjön en dialog med företag i besöksnäringen för att öka medvetenheten och kunskapen om hållbar platsutveckling genom turism och vilken roll de spelar i denna utveckling.

Resultat och lärdomar

  • Hållbar platsutveckling genom turism är komplext. Det kräver samverkan av många parter samt nya arbetssätt och nya sätt att tänka – vilket är krävande. Vi behöver lyssna på varandra och förstå att vi har olika perspektiv och olika roller.
  • Det är en utmaning att kommunicera hållbar platsutveckling så att alla verkligen förstår vad det innebär, och att det är en avgörande fråga för en hållbar utveckling framåt.
  • Det är av stor vikt att det finns strategiska, taktiska och operativa policyer för hållbar platsutveckling genom turism. Finns det inget politiskt uppdrag är det lättare att prioritera bort.
  • Det går inte heller att hänga upp arbetet på eldsjälar, enskilda initiativ eller projekt, utan att det tillsätts en funktion som leder frågan om hållbar platsutveckling genom alla processer och över tid.

”Destinationsutvecklingen bör ses som ett av flera verktyg för en hållbar platsutveckling med hänsyn till attraktivitet, arbetstillfällen och en bra boendemiljö. Det blir också viktigt att sprida alla våra insikter till andra svenska kommuner. För ska Sverige som besöksland kunna utvecklas på ett hållbart sätt behöver vi kommuner, inklusive turistorganisationer, göra denna perspektivförflyttning och med den följer en förändring av roller och uppdrag.”

Läs mer

Läs mer om projektet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sofia Lennström, Visit Hornborgasjön
fornamn.efternamn@vastsverige.com

Klara Börjesson Ahlqvist, Falköpings kommun
fornamn.efternamn@falkoping.se